Want to know what it takes to bring your idea into a market-ready product?

Want to know what it takes to bring your idea into a market-ready product? Christian Carlsson, Chase XL and Mikael Hegardt, Svep Design Center share their experiences on production capacity, supply chain issues and product development on Tuesday 23 September 2014.

In early 2014 the two companies started the joint-venture Swemake, which offers development and manufacturing services. The breakfast event will be held in the Square Conference Room at Ideon Agora in Lund, Sweden from 8 am to 10 am. For more information, please contact Christian Carlsson, email [email protected] or phone +46 (0)703 86 33 12.

ChaseXL är inköpsexperter med en tydlig vision: Att hjälpa v?ra kunder till Purchasing Excellence!
Vi erbjuder företag hjälp till mätbara besparingar genom fyra affärsomr?den:
Inköpsexpert att hyra
– Hur mycket extra besparingar skulle ni kunna göra om ni haft tillg?ng till fler resurser med hög inköpskompetens?
Dra nytta av v?ra inköpsexperter som arbetar p? plats hos er efter ert behov och hjälper er till ökad effektivitet och kontroll som leder till mätbara besparingar.
Upphandlingscenter
– Vilka besparingar skulle ni kunna göra om ni haft tillg?ng till duktiga förhandlare inom fler inköpskategorier?
Fokusera era resurser p? de omr?den de är bäst p? och använd v?ra resurser där ni behöver ökad kompetens. Vi har l?ng erfarenhet av förhandling och flera inköps-kategorier.
Konsulttjänster – inköpskonsulter:
-Vad behöver ni göra för att förbättra er inköpsförm?ga?
– Hur väl fungerar inköpsorganisationens samarbete med övriga organisationer?
Vi hjälper er att utveckla och införa inköpsstrategier, rutiner, organisation och produkthantering för att öka er lönsamhet.
Kompetensutveckling:
– Hur bra kompetens har era inköpsmedarbetare för att göra optimala inköp?
Inköparens roll är väldigt komplex och kompetenta inköpsmedarbetare är en strategisk differentiering. Vi utbildar er personal till bättre kunskap att göra optimala inköp.
Compliance av avtal
– Hur mycket större besparingar skulle ni kunna göra om ni vore bättre p? att använda era avtal? ChaseXL är experter p? inköp och förändringskommunikation. Vi hjälper dig att f?r din organisation till att använda era förhandlade avtal och därmed öka er compliance. Detta ger er stora besparingar och ökad kontroll.
För mer info besök: www.chasexl.com

Related posts

Top