SE

Visma f?r fler ägare

Företrädare för drygt hälften av landets bostadsrättsföreningar befarar att förändringar i metoderna för avskrivning riskerar att ge köpare av bostadsrätter och boende mer sv?rbegripliga ?rsredovisningar, ökade kostnader och minskade förutsättningar för nyproduktion.

Fr?n i ?r ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta ?rsredovisningar enligt de nya K-regelverken. Landets bostadsrättsföreningar är oroliga att de nya reglerna innebär att progressiva avskrivningar ? l?ga avskrivningar initialt som ökar med tiden ? blir olagliga. Fr?gan är ännu inte avgjord, utan granskas för närvarande av jurister p? statliga Bokföringsnämnden.
Tanken med avskrivningar är att fördela kostnaden över bedömd nyttjandetid. Men bostadsrättsfastigheter har normalt en nästintill obegränsad nyttjandetid och en etablerad praxis kring underh?ll. Bostadsrättsföreningar bedrivs som best?ende verksamhet utan vinstsyfte, som varken säljs eller omvandlas. Syftet är att ?utan begränsning i tiden? l?ta hus st? i gott skick. D? finns inte heller behov att göra avskrivningar efter samma absoluta princip som i en affärsverksamhet där tillg?ngar över tid minskar i värde.
Riksbyggen, HSB Riksförbund, Bostadsrätterna och SBC företräder c:a 12 500 av omkring 24 000 aktiva bostadsrättsföreningar som berörs av de nya reglerna. Tillsammans pekar man p? flera negativa konsekvenser som kan uppst? om progressiva avskrivningar förbjuds:
Föreningar tvingas förändra förutsättningarna för sina medlemmar som köpt bostadsrätter till villkor som inte längre gäller.

?rsredovisningar blir sv?ra att först?, vilket motverkar ambitionerna att skapa mer konsumentvänliga ?rsredovisningar.

Ökade kostnader skapar osäkerhet som i sin tur minskar marknadsförutsättningarna för nyproduktion. Detta i ett läge d? Sverige verkligen behöver fler bostäder.

Höjda avskrivningar riskerar att tränga undan underh?llsperspektivet och dagens praxis kring underh?llsplanering.

Bostadsrättsföreningar drabbas olika beroende p? förutsättningar när best?nden byggdes eller anskaffades. Tv? likadana hus intill varandra som ombildats till bostadsrätt vid tv? olika decennier, kan f? m?ngdubbel skillnad i avskrivningskostnad.

Ändrade avskrivningar p?verkar marknadspriset p? bostadsrätter som inte är motiverat utifr?n verkligt behov, vilket drabbar enskilda bostadsrättshavare p? ett orimligt sätt.

Riksbyggen, HSB Riksförbund, Bostadsrätterna och SBC sl?r i ett gemensamt uttalande fast att regelförändringarna p?tagligt missgynnar deras medlemmar. Man säger sig gärna bidra till förbättring av konsument- och medlemsinformationen i ?rsredovisningarna, men menar att den nya tolkningen av regelverken saknar konsekvensanalys och uttryckligt stöd i lagen. Man hoppas därför p? fortsatt dialog om metoder och längd för avskrivningar i det nya regelverket.
Vidare föresl?s att bostadsbranschen tillsammans med Bokföringsnämnden och branschorganisationen för redovisningskonsulter FAR inleder en gemensam översyn p? längre sikt av regelverken, där även andra perspektiv än metoderna för avskrivning tas med.
För mer information, kontakta:
Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund
Leif Linde, vd Riksbyggen
Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna
Niklas Knight, vd SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy