Finans

Vil bedre nordmenns helse

10-06-2014 09:20 SATS

SATS og ELIXIA er n? sl?tt sammen etter at konkurransemyndighetene i Norge, Finland og EU har godkjent fusjonen. Det nye konsernet, HFN, har over 2000 ansatte, en samlet omsetning p? cirka NOK 2,8 milliarder og mer enn 200 treningssentre med over 550 000 medlemmer. Ambisjonen er ? bidra betydelig til ? bedre helsen til den nordiske befolkning.
– Nesten 40 prosent av nordmenn har sv?rt lav fysisk aktivitet. Det vil si at de er fysisk aktive mindre enn 15 minutter i uken. Ingen av de andre nordiske landene har like h?y andel sofaslitere. Som nordens st?rste treningsakt?r har vi et ansvar for ? f? folk i bedre form, sier Olav Thorstad, CEO i Health & Fitness Nordic.
Det er en omfattende kartlegging fremlagt av Nordisk ministerr?d i 2012 som avdekker b?de matvaner og fysisk aktivitet i alle de nordiske land. Kartleggingen viste at kun 67 prosent av nordens befolkning i gjennomsnitt hadde et fysisk aktivitetsniv? som var innenfor anbefalingen.

– Sammensl?ingen av SATS og ELIXIA gir oss styrke til ? angripe helseproblemene i Norden. ?kt fysisk aktivitet er en sv?rt viktig del av det helseforebyggende arbeidet. Vi arbeider allerede med nye konsepter og treningsl?sninger som vil gj?re det enklere og morsommere ? holde seg i aktivitet, sier Olav Thorstad.
Sammensl?ingen har v?rt planlagt i et ?r. Transaksjonen ble godkjent av konkurransemyndighetene i Sverige i 2013 og i Norge og Finland p? vilk?r om salg av til sammen 13 treningssentre. Disse vilk?rene er n? oppfylt.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Olav Thorstad, CEO i HFN, telefonnummer: +47 93 25 68 86
Reynir Indahl, Altor Equity Partners og styreleder i HFN, telefonnummer: +47 90 69 11 13
Om Health & Fitness Nordic (HFN)
HFN har over 2000 ansatte, en samlet omsetning p? cirka NOK 2,8 milliarder og mer enn 200 treningssentre med over 550 000 medlemmer. Konsernet opererer under varemerkene SATS, ELIXIA, Fresh Fitness, SAFE og Metropolis.
Altor Fund III og ELIXIA sine aksjeeiere eier 51 % av aksjene og TryghedsGruppen eier 49 %.
Altor Equity Partners fungerer som investeringsr?dgiver for Altors ulike fond. Siden oppstarten har Altors fond investert i n?rmere 40 selskap med EUR 3 800 mill. i innskutt kapital. TryghedsGruppens virksomhet inkluderer aksjemajoritet i Tryg forsikringsgruppe, direkte investeringer i selskap og kapitalforvaltning. TryghedsGruppen hadde en forvaltningskapital p? ca. DKK 33 mrd per 31. 12. 2013. Deler av TryghedsGruppens overskudd g?r til allmennyttige form?l gjennom TrygFonden som distribuerte DKK 550 mill i 2013.

A to już wiesz?  Borettslagsleiligheter: prisoppgang i april

Om Health & Fitness Nordic (HFN)
HFN har over 2000 ansatte, en samlet omsetning p? cirka NOK 2,8 milliarder og mer enn 200 treningssentre med over 550 000 medlemmer. Konsernet opererer under varemerkene SATS, ELIXIA, Fresh Fitness, SAFE og Metropolis.
Altor Fund III og ELIXIA sine aksjeeiere eier 51 % av aksjene og TryghedsGruppen eier 49 %.
Altor Equity Partners fungerer som investeringsr?dgiver for Altors ulike fond. Siden oppstarten har Altors fond investert i n?rmere 40 selskap med EUR 3 800 mill. i innskutt kapital. TryghedsGruppens virksomhet inkluderer aksjemajoritet i Tryg forsikringsgruppe, direkte investeringer i selskap og kapitalforvaltning. TryghedsGruppen hadde en forvaltningskapital p? ca. DKK 33 mrd per 31. 12. 2013. Deler av TryghedsGruppens overskudd g?r til allmennyttige form?l gjennom TrygFonden som distribuerte DKK 550 mill i 2013.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy