Finans

Verdens toppsjefer: – Tilliten m? tilbakevinnes

23-01-2013 17:02 PwC Norge DAVOS, SVEITS: Det viser funnene i PwCs 16. ?rlige Global CEO Survey, hvor 1.330 toppledere fra hele verden ? 10 av disse fra Norge ? er spurt om deres forventninger til den ?konomiske utviklingen. Rapporten ble sluppet tirsdag 22. januar under en seanse tilknyttet World Economic Forum i Davos, hvor verdens politiske og ?konomiske lederskap n? er samlet.

DAVOS, SVEITS: Det viser funnene i PwCs 16. ?rlige Global CEO Survey, hvor 1.330 toppledere fra hele verden ? 10 av disse fra Norge ? er spurt om deres forventninger til den ?konomiske utviklingen. Rapporten ble sluppet tirsdag 22. januar under en seanse tilknyttet World Economic Forum i Davos, hvor verdens politiske og ?konomiske lederskap n? er samlet.

? Verdens politiske lederskap har en jobb ? gj?re med ? bygge tillit til deres l?sninger p? den ?konomiske uroen. N?r lederne for verdens st?rste bedrifter er h?yst usikre p? myndighetenes respons, er den manglende tilliten i seg selv en bremse for ? f? hjulene til ? rulle innen handel og investeringer, sier H?vard Abrahamsen, administrerende direkt?r i PwC Norge.
Synkende tillit til egen vekst
36 prosent av de globale toppsjefene er ?meget trygge? p? eget selskaps vekstutsikter for de neste 12 m?nedene, if?lge unders?kelsen. Det er ned fra 40 prosent i 2012 og en ytterligere nedgang fra 2011, da nesten halvparten hadde stor tro p? egen vekst. Vest-Europa har de mest pessimistiske toppsjefene.
Om selskapenes selvtillit har f?tt seg en knekk, er det ikke noe mot mangelen p? tillit til den globale ?konomiens vekstmuligheter.
? To av ti toppsjefer tror verdens?konomien vil forbedres i 2013. Flere ? tre av ti ? tror p? global tilbakegang. Men selv om tilliten til egen vekst har falt, er toppsjefene mer optimistiske p? verdens?konomiens vegne enn i fjor, da halvparten sp?dde negativ vekst, forteller Abrahamsen.
Hva bekymrer toppsjefene mest?
Generelt bekymrer toppsjefene seg for mer enn de gjorde for ett ?r siden. ?verst p? listen er en vedvarende mangel p? tillit til at den ?konomiske veksten skal ta seg opp, som skyldes flere forhold.
? H?ndtering av statsgjeld og budsjettunderskudd (71 %), overregulering av ?konomien (69 %) og mangel p? stabilitet i kapitalmarkedene (61 %) ser toppsjefene p? som den globale ?konomiens hovedproblemer, sier Abrahamsen.
Kun hver tiende toppleder mener at myndighetene har redusert den regulatoriske byrden for ? drive forretninger det siste ?ret. Ikke siden 2006 har s? mange v?rt bekymret for statlig overregulering.
Toppsjefene oppgir at de fremste truslene for eget selskaps vekst er den ?kende skattebyrden (62%), tilgjengeligheten av kvalifisert arbeidskraft (58%) og h?ye priser p? energi og r?varer (52%).
? Den gode nyheten er at p? lengre sikt er om lag halvparten veldig positive til at den globale veksten vil tilta, sier Abrahamsen.
Tilliten m? tilbakevinnes
Men for at det skal skje m? tilliten tilbakevinnes, viser unders?kelsen. 37 prosent av topplederne er bekymret for at mangel p? tillit i sin bransje kan true bedriftens vekst, og 57 prosent vil gj?re mer for ? fremme en etisk bedriftskultur.
? Det politiske lederskapet kan gj?re mer for ? dempe forventingene til den negative effekten av den ?konomiske uroen, slik at bedriftene f?r ?kt tiltro til den positive effekten av egen handlekraft. Dersom politikere f?r n?ringslivet til ? tro p? deres l?sninger, vil bedriftene ?ke investeringene og handle mer med hverandre, og da vil man skape arbeidsplasser og skatteinntekter, sier Abrahamsen.
Medisinen: Nesten alle kutter kostnader
Verdens toppsjefer jobber hardt og m?lrettet med ? h?ndtere risikoen, if?lge rapporten.
? Tre av fire toppsjefer forteller oss at de har gjennomf?rt kostnadskutt det siste ?ret. Utfordringen er ? kutte kostnader uten ? redusere bunnlinjen. Derfor ser vi ogs? at mange satser p? organisk vekst fremfor de store og ressursbindende investeringene. Det underbygges av at ikke flere enn hver sjette planlegger nye fusjoner og oppkj?p neste ?r, sier Abrahamsen.
Her kan du lese, se og h?re mer om Annual Global CEO Survey: www.pwc.com/ceosurvey
Om PwC
PwC tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, r?dgivning, regnskap, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Basert p? et flerkompetansemilj? skal vi bidra til god styring og kontroll hos v?re klienter, og positivt p?virke selskapets evne til verdiskapning og utvikling.
Hver dag g?r mer enn 180 000 mennesker i 158 land p? jobb for ? hjelpe v?re klienter til ? lykkes. I Norge er vi over 1600 ansatte representert ved 39 kontorer.
V?re klienter varierer fra noen av verdens mest komplekse organisasjoner til sm? og mellomstore lokale virksomheter.

A to już wiesz?  Ta m?tet med banken - hvor du vil

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy