SE

Verdane köper aktier i tio internetbolag fr?n Aggregate Media

Kentima Holding AB (publ) vars aktie är listad p? NASDAQ OMX First North har tecknat avtal med Remium Nordic AB om tjänsten som Likviditetsgarant. Remium Nordic AB kommer att agera Likviditetsgarant fr?n och med den 25 april 2014.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat p? NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktomr?den: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som inneh?ller en mängd unika funktioner för b?de systemintegratörer och slutanvändare. M?lsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de inneh?ller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel p? slutkunder är n?gra av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav p? säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
Produktomr?den:
? HMI/SCADA Software, WideQuick
? Video Management Software, Ethiris
? Industrial Computers, Oe
? Operator Panels, WideQuick HMI Panel

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.
www.kentima.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy