SE

Vellinge kommun f?r fortsatt högsta kreditvärdighet

Ett av världens ledande ratinginstitut, Standard & Poors ger fortsatt Vellinge kommun högsta kreditvärdering AAA och beröm för hur Vellinge kommun tillhandah?ller en effektiv och god service.
Högsta kreditvärdighet, AAA, är en bekräftelse p? det l?ngsiktiga arbetet med en ekonomi i balans. Standard & Poor´s uppmärksammar speciellt och ger beröm för Vellinges förm?ga att tillhandah?lla effektiva offentliga tjänster och ett starkt budgetresultat – till en mycket l?g skattesats.
Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande kommenterar ratingen:
– Ratingen betyder mycket för Vellinge kommun och dess inv?nare och är en bekräftelse p? en ansvarsfull politik och ett l?ngsiktigt arbete. Resultatet är en bra och välskött kommun med stabil ekonomi. Vi har en bra grund för framtida ?taganden i form av en ?ldrande befolkning, nödvändiga investeringar för att säkerställa kvaliteten i kommunens verksamhet samt för att kunna ha en buffert för oförutsedda utgifter i en osäker framtid. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för fortsatt tillväxt och utveckling.
I sin bedömning lyfter Standard och Poor´s upp Vellinge kommuns förm?ga att tillhandah?lla effektiva offentliga tjänster, starkt budgetresultat, l?g skattesats, förväntan att upprätth?lla en sund budget i balans, trots en hög investeringstakt fram till 2016 samt ansvarstagande för framtida pensions?tagande i form av pensionsmedelskapital som uppg?r till i dagsläget 540 miljoner kronor. Vellinge kommun bedömer även att räntekostnaderna kommer att minska med 3 miljoner kronor.
Standard & Poor´s rating av Vellinge kommun är baserad p? ?tta huvudfaktorer där följande faktorer i kommunen granskas och bedöms:
1. Ramverket för Svenska kommuner ger stabila förutsättningar för kommunen självbestämmande och beskattningsrätt för att finansiera verksamheten vilket gör kommunernas ekonomi förutsägbar.
2. Ekonomi: Mycket stark.
3. Ekonomisk förvaltning: Stark.
4. Flexibilitet i budgeten: Stark.
5. Budget i ekonomisk balans: Stark.
6. Likviditet (Pensionsmedel): Exceptionell.
7. Skuldbörda: Medel.
8. Ansvarsförbindelser: Mycket l?g.

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till b?de naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med n?gra av Sveriges finaste stränder, nöjda inv?nare, ett välm?ende näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Basware Commerce Network   #Creating Payment Energy   #USA   #VD