Veidekke förvärvar prefabfabrik i Sala

Veidekke har tecknat avtal om att förvärva 70 % av aktierna i AB Recess. Bolaget bedriver tillverkning av produkter i fiber- och gr?betong. Förvärvet innebär att Veidekke stärker sin position som bostadsbyggare och kan effektivisera och utveckla VeidekkeMAX, ett kostnadseffektivt bostadkoncept.
Veidekke har under ett antal ?r arbetat med Recess och utvecklat en modul i fiberbetong, som inneh?ller färdigt badrum, alla installationer för lägenheten och anslutningar för kök. Modulen är en viktig del i v?rt koncept för effektivare bostadsbyggande och tillsamman med de övriga ing?ende prefabricerade delarna bildar de produkterna i VeidekkeMAX.
I och med förvärvet kan Veidekke bättre möta den stora efterfr?gan av bostäder, d? tillg?ng till en prefableverantör är viktig för att lyckas med VeidekkeMAX. VeidekkeMAX är ett koncept framtaget för att bygga bostäder kostnadseffektivt, snabbt och med högre kvalitet utan att tumma p? arkitektonisk frihet. Detta sker genom ett helhetsgrepp avseende en teknisk plattform, en involverande arbetsprocess med virtuell projektering och produktion, involverade planering, ständiga förbättringar samt skapa starka team med gemensamma m?l.Resultatet blir billigare bostadsbyggande, bättre kvalitet och stora tidsvinster. I dag är 275 VeidekkeMAX lägenheter under produktion och m?lsättningen är att producera cirka 800 lägenheter per ?r redan fr?n ?r 2016.
-Vi är mycket nöjda med förvärvet av Recess. Med Recess i Veidekke-familjen kommer vi att kunna förbättra VeidekkeMAX och effektivisera bostadsproduktionen. Företagen liknar varandra vad gäller värderingar och synen p? vikten av ett involverande arbetssätt med m?lstyrda arbetsgrupper, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke i Sverige.
-Veidekke var det bästa alternativet för oss i v?r fortsatta utveckling av fiberbetong. Fabriken är även utbyggd för att kunna tillverka prefabricerade element i gr?betong. B?da företagen har en modern företagskultur som uppmuntrar till personliga initiativ och en industriell syn p? byggandet. Nu kommer vi verkligen kunna erbjuda helheten som krävs för ett effektivt byggande, säger Anders Larsson, vd för AB Recess.
Recess har i över 10 ?r tillverkat teknikmoduler och fiberbetong ?t kunder som Bombardier, Nokia, Siemens, Trafikverket, Teracom och övrig byggindustri. Under 2011-2014 byggde Recess om fabriken för att effektivisera och utöka produktionen.
Vi välkomnar Recess in i Veidekke-familjen och ser fram emot en spännande resa tillsammans.
För mer information eller fr?gor, vänligen kontakta:
Malte Niclasson, Regionchef Veidekke Tillväxt, tel. 070 594 84 14
Anders Larsson, VD Recess, tel. 070 730 23 00
?sa Edman, Kommunikationschef Veidekke, tel. 076 126 40 44
Veidekke Anläggning, Veidekke Bostad AB och Veidekke Bygg ing?r i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 300 anställda. Veidekke ASA är noterat p? Oslobörsen och hade 2013 en omsättning p? ca 21 miljarder NOK.
Veidekke i Sverige bedriver s?väl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsomr?det. Verksamheten i Sverige har ca 1 200 anställda och en omsättning p? ca 4,3 miljarder SEK (2013). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Sk?ne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________
Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00
Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00
E-post: [email protected] – Internet: http://www.veidekke.se/
Finansiell information om Veidekke finns p? http://no.veidekke.com

Top