SE

Vator Securities slutför framg?ngsrikt r?dgivningsuppdrag för Immunovia

Vator Securities, ett värdepappersbolag specialiserat p? finansiell r?dgivning till snabbväxande företag, tillkännager idag slutförandet av en kapitalanskaffning i en övertecknad nyemission om 43 miljoner kronor för Immunovia AB.

Immunovia AB är ett svenskt molekylärdiagnostikbolag som har utvecklat vad som kan bli världens första robusta test för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer, som är den fjärde mest dödliga cancerformen. Av de patienter som diagnostiseras med denna cancerform överlever endast 3-4 % efter 5 ?r. Huvudproblemet är att det inte finns n?gon tillfredställande teknologi p? marknaden idag för att tidigt upptäcka cancern.
Enligt WHO är en tidig diagnos det absolut bästa sättet att förbättra överlevnadschanserna för en cancerpatient och USA:s president Barak Obama undertecknade en ny federal lag som kräver av landets samordningsmyndighet för cancerforskning och cancerbekämpning, The National Cancer Institute, att satsa p? utveckling av tidiga detektionsmetoder för de mest dödliga cancerformerna. Den nya lagen, som godkändes av USA:s kongress den 21 december 2013, g?r under namnet Recalcitrant Cancer Research Act och tar särskilt sikte p? bukspottkörtelcancer.
Även det första europeiska indexet om pancreascancerbehandling sl?r fast att tidig upptäckt är avgörande för att rädda liv. Bakom nämnda indexet st?r Health Consumer Powerhouse, som är Europas ledande analys- och informationsföretag när det gäller hälso- och sjukv?rdsinformation för v?rdkonsumenten.

Immunovias teknologi kan möjliggöra upptäckten av bukspottkörtelcancer innan patienten känner av symptom. Genom tidig diagnos kan m?nga fler patienter opereras. Detta innebär i sin tur att den procentuella andelen av patienter som överlever 5-?rsdagen efter konstaterad cancer skulle kunna öka fr?n 3-4 % idag till över 50 %.
Immunovias plattform för cancerdiagnostik är utvecklad utifr?n m?ng?rig forskning av ett av Sveriges internationellt sett mest välrenommerade forskarteam inom tillämpad immunologi. Forskningen har letts av prof. Carl Borrebaeck som har publicerat över 300 artiklar i ansedda tidskrifter. Prof. Carl Borrebaeck som även är vice rektor med innovationsansvar p? Lunds universitet skapade CREATE Health ?r 2006 tillsammans med toppforskare vid Lunds Universitet. CREATE Health är ett translationellt cancercenter som hittills har erh?llit mer än 25 miljoner USD i riktat forskningsstöd. ?r 2012 belönades prof. Carl Borrebaeck med en av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) guldmedaljer för ?hans grundläggande och banbrytande forskning inom tillämpad immunologi? samt ?hans stora entreprenörskap?.
Mats Grahn, vd för Immunovia, kommenterar:
?Vator Securities prestation som r?dgivare har varit över förväntan. Vator Securities-teamet besitter goda branschkunskaper och har därtill visat stort engagemang genom hela processen. Sammantaget har det lett till en framg?ngsrik finansieringsrunda. Vi är glada att ha anlitat Vator Securities som finansiell r?dgivare.?

Vator Securities har sedan starten 2011 agerat finansiell r?dgivare och anskaffat över 400 miljoner kronor till innovativa, snabbväxande företag.

För mer information vänligen kontakta

Homan Panahi, vd Vator Securities
Tel: +46 763 989 666
E-post: [email protected]

Om Vator Securities
Vator Securities är ett helsvenskt privatägt värdepappersbolag med affärsidén att identifiera och sammanföra investerare med de bästa management-teamen bakom innovativa, snabbväxande företag. Sedan starten har Vator Securities agerat r?dgivare i en rad kapitalanskaffningar vilket b?de gett god avkastning till investerare och hjälpt bolagen Vator Securities jobbar med att växa kraftigt och bidra till svensk tillväxt. Vator Securities är medlem i Näringslivsr?det p? Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt har tillst?nd att bedriva värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #High Performance   #HYBRID   #MTB   #Region Sk