Västsvenska konjunkturen stärks

De västsvenska företagen fortsätter att vara positiva i sin bedömning av framtidsutsikterna p? b?de p? kort och lite längre sikt. Samtidigt stärks den västsvenska konjunkturen i juni och landar p? ett svagt plus, enligt Handelskammarens mätning.

Den västsvenska konjunkturen stärks ?ter denna m?nad enligt Handelskammarens indikator. Det är framförallt arbetsmarknaden som stärks, inte minst genom att antalet varsel i regionen minskat. En ökad export bidrar ocks? till den positiva utvecklingen denna m?nad.
– Konjunkturens utveckling i Västsverige g?r ?t det positiva h?llet efter tv? kvartal där uppg?ngen l?tit vänta p? sig, och det är glädjande, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. En stabil konjunktur är ocks? att föredra framför kraftiga variationer. Samtidigt är det omvärldens utveckling vi m?ste ha ögonen p?, och där sker l?ngsamma förändringar som ännu inte ger s? stark draghjälp, men änd? ?t rätt h?ll, menar Trouvé.
Ökat byggande i Sverige bidrar till ljusare konjunktur
Det är fortfarande en stark svensk konsumtion som h?ller den svenska konjunkturen p? god niv?. Bostadsinvesteringarna och byggandet ökar i Sverige och ger en positiv skjuts. Europeiska marknaden stärks stabilt men är uppdelad. USA-marknaden stärks ocks? och det finns positiva tecken p? att det är de mindre företagen, som är jobbskapande, som f?tt ökad fart p? affärerna vilket förväntas ge positiv effekt p? ekonomin. Tillväxtmarknaderna är olika till sin natur och i sin utveckling, s? här är förväntningarna inte entydiga i hur de kommer att p?verka Sverige och Västsverige framöver.
Västsvenska företag mest positiva p? ett ?rs sikt
De västsvenska företagen är fortsatt positiva i sin konjunkturprognos. Bedömningen ligger p? samma niv? som i april. Företagen är fortsatt mer positiva p? ett ?rs sikt än p? tre m?nader. Det vill säga, företagen bedömer att vi är i en fas där det ekonomiska läget förbättras.
-Tittar vi djupare bland svaren kan vi se att det i huvudsak är Göteborgs-regionens företag och tjänsteföretagen som höjer sina prognoser denna m?nad, medan tillverkande företag sänker sina förväntningar n?got denna m?nad, säger Johan Trouvé.
Osäkerheten om tempot för ?terhämtningen i omvärlden är ännu p?taglig.
– Exportföretagen ser ännu ingen stor förändring i efterfr?gan fr?n v?ra närmarknader i Europa. En fortsatt l?ngsam ?terhämtning för näringslivet är det vi bör räkna med framöver, säger Johan Trouvé.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. V?r kompetens, v?ra tjänster och v?rt nätverk är v?r styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med v?ra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.
Vi gör Västsverige starkare.

Related posts

Top