SE

Västsvenska företagen positiva till framtiden

28 maj 2014
Västsvenska företagen positiva till framtiden

De västsvenska företagen fortsätter att se positivt p? framtiden i Västsvenska Handelskammarens konjunkturprognos. Detta trots att konjunkturen just nu visar en svag inbromsning för denna m?nad.
Konjunkturen rör sig fortfarande runt en neutral konjunktur. Denna m?nad ser vi att konsumtionen tappar n?got i styrka sen förra m?naden. Niv?n p? konkurserna är tämligen stabil. Exportvärdet förblir starkare än motsvarande m?nadsvärde för tv? ?r sen, dock n?got svagare än förra ?ret. Arbetsmarknaden är ännu ostadig. Nytillskotten av jobb är närmast i höjd med förra m?naden, däremot fortsätter förra m?nadens sänke, det ökade antalet varsel, att ytterligare sänka konjunkturindikatorn genom ännu fler varsel denna m?nad. De totala indikatorvärdena bidrar sammantaget till ett n?got försvagat m?nadsvärde, där mätkurvan ?ter landar p? en konjunktur strax under neutralt läge.

Inget fel p? framtidstron
Denna m?nad har de västsvenska företagen i sin samlade prognos, en bedömning med en fortsatt god tro p? konjunkturutvecklingen p? tre m?naders sikt, men med en liten ?terh?llsamhet i sin bedömning p? ett ?rs sikt, jämfört med förra m?nades prognos. Prognosen forsätter dock ligga högt, ?t det positiva h?llet.
Ser man till regionens olika delar framträder även denna m?nad en bild med vissa skillnader. Företagen i Göteborg har denna m?nad en positiv framtidssyn p? b?de ett kvartal och ett ?rs sikt, och prognosen ligger kvar p? samma värden som förra m?naden.

– Vi fortsätter märka en stor spridning bland företagen i regionen gällande hur framtiden ter sig och skillnaden i dragkraften hos olika branscher även om det är en positiv utvecklingskraft hos de flesta, över lag. Bor?sregionens företag har ?ter tagit täten p? trem?nadersprognosen. De flesta företagen upplever en försiktig ?terhämtning av konjunkturen, men att det trots allt g?r stadigt ?t rätt h?ll, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.
För ytterligare information, kontakta:
Anna Werner, kommunikatör, 0706-86 56 96

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. V?r kompetens, v?ra tjänster och v?rt nätverk är v?r styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med v?ra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.
Vi gör Västsverige starkare.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christian Carlsson   #Mikael Hegardt   #Purchasing Excellence Vi   #Svep Design Center