SE

Varning för snabba cash! Ekonomismart besöker politikerveckan i Almedalen

M?nga unga har sv?rt att komma in p? b?de bostads- och arbetsmarknaden. Om man har problem med sin privatekonomi blir det ännu sv?rare. Men det finns hjälp att f?.
Genom att arbeta med att hjälpa unga att f? en h?llbar ekonomi genom hela livet och bli privatekonomiska förebilder gör Ekonomismart en effektiv insats som skapar möjligheter. För att sprida erfarenheter och goda exempel kommer Ekonomismart att delta i ett seminarium om ungas privatekonomi som anordnas av Sparbanksstiftelserna under Almedalsveckan. Besök oss gärna och bli inspirerad. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Ekonomismart är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Finansinspektionen, Konsumentverket och Sparbanksstiftelserna Kronan, Alfa och Nya.
Seminarium
Varning för snabba cash! ? om ungas privatekonomi
Tid och plats
30 juni 2014 kl. 08.30-09.45, Strandgatan 35
Medverkande
Eva Liedström Adler, Rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
Cecilia Nykvist, VD, Ung Företagsamhet
Rose-Marie Lewicki, Swedbank
Katrin Rundström, Projektledare Ekonomismart
Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank
Josefine Uppling, Projektledare, Swedbank
Kontaktperson
Katrin Rundström
Telefon: 054-19 58 47
E-post: [email protected]
Webb: www.ekonomi-smart.se
Folkuniversitetet Göteborg är ett studieförbund grundat av universitetet och studentk?ren. V?r verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är frist?ende fr?n politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy