SE

Varmvatten p? ett kick sparar mycket energi

Att omedelbart f? fram varmvatten i kranen är inte bara önskvärt, det spar dessutom mycket energi och pengar för en slutanvändare. Enligt beräkningar kan en energibesparing under vissa förh?llanden p? upp till 45 % uppn?s. Almi Invest har investerat i företaget 3eflow AB som utvecklat tekniken.
Bakom tekniken st?r Erik Abbing som startade det Lule? baserade företaget 3eflow där han nu är vd. Hans familj är verksamma i VVS-branschen och där identifierade Erik ett problem som han bestämde sig för att lösa:
? De problem som uppst?r med stillast?ende vatten i ledningar är välkänt fenomen inom VVS branschen. Att snabbt f? fram vatten har en rad andra fördelar, bland annat rent hygieniska. Det här systemet minimerar därför legionellarisken. En annan viktig fördel är att tappvattensystemet blir vattenskadesäkert och dessutom förenklas individuell mätning och debitering, säger Erik Abbing, vd för 3eflow.
Med 3eflows systems uppgraderas ett vanligt tappvattensystem med intelligent teknik och förhindrar att vatten f?r st? stilla i rörledningarna. I normalläget är varmvattenledningen tom med 3eflows system. När en tappkran öppnas s? kommer däremot varmvatten blixtsnabbt fram p? mindre än en sekund om rörledningen är cirka 10 meter fr?n centralen. Risken för vattenskador minskar ocks? p? grund av att rörledningar inte ständigt st?r vattenfyllda.
Sparar mycket energi
En annan stor och viktig fördel ur ett kund perspektiv är energibesparingen.
? Vi har tillsammans andra energiexperter använt data fr?n Energimyndighetens undersökningar och gjort beräkningar som visat att en energibesparing under vissa förh?llanden kan bli upp till 45 % för en slutkund som använder 3eflows tappvattensystem, säger Erik Abbing.
Om installationen dessutom görs i fastigheter med komfortkyla kan besparingen bli betydligt högre. Bland annat tack vare att vattenledningsrören töms efter varje spolning och därmed undviks värmeförlust d? annars varmt vatten blir kvar och svalnar i rören. Vanligen sjunker t ex temperaturen i rör fr?n 55 grader C till 38 Grader C p? ca 15 minuter. Besparingen för en familj p? fyra personer blir ca 1100-1200 kr/?r. Lönsamheten i större fastigheter där flera lägenheter delar p? samma flödesarmatur, pump etc. innebär att investeringskalkylen blir ännu bättre.
? Den här produkten har en stor potential och visar hur mycket som kan ?stadkommas genom att addera intelligent teknik till befintliga system, säger Stefan Lundblom, Investment Manager Almi Invest.
För ytterligare information kontakta:
Erik Abbing, VD 3eflow; 070-264 47 78; [email protected], se även företagets hemsida: www.3eflow.se
Stefan Lundblom, Investment Manager Almi Invest; 070-555 07 74; [email protected]
Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest; 076-880 88 10; [email protected]
Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk, möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker fr?n s?ddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen best?r idag av 350 tillväxtbolag i m?nga olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.
Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.
Bifogade filer

Similar Posts