SE

Världsledande p? ekologiska steviablad

2014-06-02 10:41 The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ) Det svenska stevia bolaget Granular har världens idag mest omfattande produktion av ekologiskt odlade stevia blad i Paraguay och tillkännager ytterligare en stor bladorder om 20 ton till Tyskland.

Det svenska steviabolaget The Real Stevia Company – Granular AB (publ) har erh?llit ytterligare en order p? 20 ton ekologiskt odlade steviablad, vilket innebär att ?rets totala order av bladr?vara nu uppg?r till 40 ton motsvarande ett värde om cirka 1 miljon kronor.
Ordern g?r till Tyskland där intresset för den sydamerikanska sedvänjan att använda kalorifria steviablad till sötning av mat och dryck är p? stark uppg?ng.
Bolaget har sedan 2006 arbetat med sm?brukare i Paraguay vilket resulterat i världens idag mest omfattande produktion av ekologiskt odlade steviaplantor, 1500 personer p?verkas nu positivt av bolagets verksamhet. Efterfr?gan har ökat snabbt vilket gjort att hela ?rets produktion av ekologiskt producerade blad nu är slut. Halva den liggande ordern beräknas kunna levereras under ?ret och sm?brukarna i Paraguay ökar nu sina odlingar för att möta ytterligare efterfr?gan.
– En ansvarsfull produktion av r?varan steviablad innebär en stor fördel vid försäljning av steviaextrakt som industri och konsumenter i Europa nu i allt större utsträckning efterfr?gar, säger Sophia Horn af Rantzien, VD för Granular.
Sötningsalternativet steviolglykosider, som utvinns genom vattenextraktion fr?n steviabladen, är just nu p? m?ngas läppar, s?väl hos medvetna konsumenter som i livsmedelsindustrin. Det faktum att steviaextraktet är naturligt och kalorifritt har gjort att intresset växt kraftigt de senaste 1-2 ?ren.
Granular är ett svenskt bolag med betydande verksamhet i Paraguay och partnersamarbeten i Kina. Bolagets vision är att tillsammans med lokala partners arbeta med en gröda som gör gott b?de för odlarna i Kina och Paraguay samt för konsumenterna i Europa.
Granular genomför just nu en nyemission med sista teckningsdag 3 juni 2014. För mer information se www.realstevia.com/nyemission.

För vidare kontakt: Sophia Horn af Rantzien, VD
Tel: 070 874 73 38
Presskontakt: Fredrik Söderhielm

073 383 64 29 [email protected]

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy