SE

Världens högsta trähus f?r Handelskammarens stadsmiljöpris

Stockholms Handelskammares stadsmiljöpris, som delats ut sedan 1986, g?r i ?r till de ?tta v?ningar höga trähusen vid Strandparken i Sundbyberg.

– Förutom att vara världens just nu högsta trähus och estetiskt tilltalande innebär husens byggteknik och materialval kortare byggtider, mindre buller och positiv klimatp?verkan.

– Vi delar ut priset till Folkhem AB och arkitekt Gert Wing?rdh med förhoppningen att det ska inspirera fler att bygga annorlunda. Stockholm behöver fler byggherrar och entreprenörer som v?gar satsa p? innovativa modeller och tekniker. Förhoppningsvis kommer framtidens stadsbild att, likt trähusen, andas h?llbarhet och nytänkande. Det säger Sven Unger, ordförande i juryn.

Ur juryns utl?tande:
?Genom att re-lansera en av mänsklighetens äldsta byggmaterial – trä – och uppdatera detta till samtidens och framtidens behov skapas ett viktigt inslag i framtidens stad, en stad som utvecklar och utvecklas i samklang med v?r natur, människor och företag.?

Fakta om Handelskammarens stadsmiljöpris:
Handelskammarens stadsmiljöpris belönar projekt som p? bästa sätt bidragit till förskönande eller förbättring av Stockholms stadsmiljö. Projektet ska ha slutförts under det g?ngna ?ret. Insatsen kan vara av ?terställande, bevarande, förnyande eller p? annat sätt förändrande karaktär och gälla en miljö, inom- eller utomhus, som är tillgänglig för allmänheten.

Priset, som tidigare kallades Stockholmspriset, har funnits sedan 1986. De första ?ren gick priset till idéer för Stockholms förskönande och förbättrande. Sedan 1995 delas priset ut till projekt som faktiskt blivit genomförda.

Juryn best?r av Sven Unger (ordförande), Mannheimer Swartling Advokatbyr?;; Hedvig Hedqvist, Skribent/designhistoria; Martin Rörby,Stockholms stads skönhetsr?d; Rasmus Waern, The Nordic Architectural Magazine Project, Wing?rdh arkitektkontor; Anders Wahlgren, Suecia-Film; Jan ?man, Atelier Slice; Marianne Andrée, Stockholm Handelskammare och Tomas Rittsel (sekreterare), Stockholm Handelskammare. Rasmus W?rn deltog inte i omröstningen p g a jäv.

Följande projekt har belönats:
1995 Haga Norra trafikplats
1996 Jarlaplan, nya bostäder och upprustning av Borgarskolan
1997 Moderna museet
1998 Kv Wahrenberg
1999 Aula Magna
2000 Arlanda Express och Piperska Murens barockpark
2001 Fysikcentrum
2002 Upprustningen av Stockholms kajer
2003 Dieselverkstaden i Nacka
2004 Södra Länken
2005 Liljeholmstorget
2006 Street
2007 Bonniers Konsthall
2008 AB Industricentralen och Nitty Gritty
2009 Lydmar Hotel
2010 Bibliotek i tunnelbanan
2011 Förskolan Paletten
2012 Perennparken i Skärholmen och stadsradhusen i kv Mursmäckan, Kärrtorp
2013 Priset delades inte ut

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. V?r verksamhet spänner fr?n det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; fr?n bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för v?ra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är ocks? en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut.
Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy