Världens första terapi p? Instagram

En undersökning fr?n Advisa visar att det finns en utbredd ekonomisk ohälsa i Sverige. Företaget anlitade d? världens första Sparterapeut med uppdrag att hjälpa privatpersoner att hantera underliggande känslomässiga problem som skapar oro i ekonomin. Nu lanserar Advisa världens första terapi p? Instagram (under kontot @Sparterapeuten). Syftet är att skapa en helt ny form av ekonomiterapi som är tillgänglig för alla, i form av korta filmklipp med handfasta tips om hur man tänka för att m? bättre ekonomiskt.
En tidigare undersökning fr?n Advisa visar att var tredje svensk m?r d?ligt över sin privatekonomi och att varannan skäms över den. Därför beslutade företaget tidigare i ?r att anlita världens första Sparterapeut med ambitionen att ta ett krafttag mot ekonomisk ohälsa i Sverige. M?let var att hjälpa privatpersoner att hantera och först? underliggande känslor som kan leda till ekonomiska problem. I uppdraget svarar hon p? fr?gor om känslor, motivation och beteende som berör den egna ekonomin.
– Vi upplever att det är ett unikt tillvägag?ngssätt i finansbranschen att försöka reda ut vilka drivkrafter som f?r människor att agera felaktigt när det kommer till ekonomi, och hur man kan göra för att undvika dessa. Att Sparterapeuten hittills har f?tt mycket uppmärksamhet är bevis för att det ligger rätt i tiden. Mycket handlar idag om konsumtion, samtidigt som m?nga inte vet hur man ska göra för att undvika beteenden som kan skapa ekonomiska problem. Med hjälp av Sparterapeuten vill vi arbeta för att vända trenden av ekonomisk ohälsa i Sverige, säger Philip Berman, marknadschef p? Advisa.
Ekonomiterapi direkt i mobilen varje vecka
I ett ytterligare steg att förm? människor att fatta bättre ekonomiska beslut lanserar Advisa nu världens första terapi p? Instagram. M?lsättningen är att skapa en lättillgänglig form av terapi med ekonomi som tema. Instagram som plattform är ocks? en möjlighet att n? ut till m?nga med budskapet att det inte behöver vara sv?rt att undvika vanliga privatekonomiska fällor, förändra sitt beteende och m? bättre. Tipsen kommer fr?n av Advisas Sparterapeut Karin Nordlander och presenteras i korta filmklipp p? Instagram-kontot @Sparterapeuten.
– Hur man ska förh?lla sig till pengar är ett ämne som berör oss alla, och v?r inställning till den egna ekonomin p?verkar v?rt välm?ende i allra högsta grad. Ofta krävs inte s? stora förändringar i beteende för att man ska m? bättre ekonomiskt, men problemet är att m?nga inte orkar eller har tid att reflektera över det. Genom att göra mina bästa tips tillgängliga p? ett enkelt och kul sätt via Instagram hoppas jag att vi kan inspirera ännu fler att förändra sitt beteende och m? bättre ekonomiskt, säger Karin Nordlander, Sparterapeut p? Advisa.
För mer information, vänligen kontakta:
Maria Selting, kommunikationsansvarig
Tel: 070-780 55 62
[email protected]
Om Sparterapeuten
Karin Nordlander är samtalsterapeut, föreläsare och författare. Med hjälp av dessa erfarenheter kommer hon i rollen som Sparterapeut p? Advisa arbeta för att sprida ett sundare förh?llningssätt till ekonomi och konsumtion i Sverige. Sparterapeuten p? Advisa kommer att kunna svara p? fr?gor som rör välbefinnande, motivation, beteenden och relationer gällande den egna ekonomin. M?let är att inspirera svenskar till att ta tag i sin privatekonomi, ändra sina konsumtionsmönster och hitta sin egen ekonomiska balans i vardagen. Karin Nordlander kommer att blogga om ekonomi och välbefinnande p? Advisas blogg www.advisa.se/blogg/sparterapeuten och skriver även p? www.karinnordlander.se.
Om @Sparterapeuten p? Instagram
I form av korta filmklipp delar Sparterapeuten med sig av sina bästa tips om hur man ska m? bättre ekonomiskt. Varje filmklipp kommer att beröra ett specifikt ämne eller fr?geställning kring temat pengar och ekonomi. Exempel p? ämnen som kommer att täckas är, bland annat, hur man ska hantera köpimpulser, hur man ska sluta br?ka om pengar i relationer och hur man ska hantera barn som tjatar om nya saker. Tipsen ?terfinns p? kontot @Sparterapeuten p? Instagram http://instagram.com/sparterapeuten.
Om Advisa
Advisa har p? kort tid blivit en av Sveriges ledande l?neförmedlare och ekonomiska r?dgivare för privatpersoner. Företaget hjälper kunder kostnadsfritt att sänka räntan p? sina l?n och krediter genom att l?ta ett flertal banker konkurrera om att erbjuda kunden lägst ränta. P? mindre än tv? ?r har Advisas r?dgivare hjälpt över 90 000 kunder att spara hundratals miljoner kronor i räntekostnader. Advisa har idag ca 100 anställda och hade under 2012 en omsättning p? 30MKr. Advisas vision är att göra det enkelt för alla att spara pengar och förbättra sin privatekonomi. www.advisa.se
Om undersökningen
Webbundersökningen utfördes den 4-7 april 2014 av SSI p? uppdrag av Advisa Totalt svarade 1064 respondenter som representerar ett tvärsnitt av svenska befolkningen i ?ldern 21-65 ?r. Även om undersökningen inte är statistiskt säkerställd p?visar den en stark trend beroende p? det stora antalet respondenter. Andelen män var 44 procent och andelen kvinnor var 56 procent. 208 respondenter bor i Stockholms län, 160 bor i Stockholms län och 173 bor i Västra Götalands län. Resterande bor utspridda i landet.
Advisa har p? kort tid blivit en av Sveriges ledande l?neförmedlare och r?dgivare för privatpersoner. Företaget hjälper kunder kostnadsfritt att sänka räntan p? sina l?n och krediter genom att l?ta ett flertal banker konkurrera om att erbjuda kunden lägst ränta. Under tv? ?rs tid har Advisas r?dgivare hjälpt över 90 000 kunder att spara hundratals miljoner kronor i räntekostnader. Advisa har idag drygt 100 anställda och hade under 2012 en omsättning p? 30MKr. Advisas vision är att göra det enkelt för alla att spara pengar och förbättra sin privatekonomi. www.advisa.se

Bifogade filer

Related posts

Top