Varje uppsalabo tjänar 31 000 kronor p? EU:s inre marknad

En ny rapport fr?n Stockholms Handelskammare visar att varje uppsalabo kan ha 31 000 kronor mer i pl?nboken ?r 2020 om EU:s inre marknad fullbordas. EU:s inre marknad med en fri rörlighet för varor, tjänster, arbetskraft och kapital, har skapat nya jobb, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraftigare företag trots att den är l?ngt ifr?n fullbordad.

– I tider av ekonomisk kris blir fullbordandet av den inre marknaden allt viktigare. Att öka handeln mellan länder och stärka konkurrensen är viktigt för att Europas ekonomi ska förbättras, säger Handelskammarens regionchef i Uppsala Göran Brocknäs.

För mer information kontakta Handelskammarens kommunikationschef Andreas ?ström, 073-633 55 55.

Fakta om rapporten:

Rapportförfattaren Peter Stein, Stein Brothers, har gjort beräkningar p? hur mycket bruttoregionalprodukten per inv?nare i Uppsala län kan öka till 2020 om den ekonomiska integrationen förbättras i Europa. I Uppsala län skulle den vara 31 000 kronor högre.
Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. V?r verksamhet spänner fr?n det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; fr?n bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för v?ra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är ocks? en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Related posts

Top