SE

Varför fungerar Alnarps rehabiliteringsträdg?rd?

2014-07-29 11:00 Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdg?rd har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Anna María Pálsdóttir fr?n SLU beskriver vad som krävs för att en anläggning ska fungera p? detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.

Detta och övriga pressmeddelanden fr?n SLUNaturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdg?rd har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Nu kommer en avhandling fr?n SLU, där Anna María Pálsdóttir beskriver vad som krävs för att en anläggning ska fungera p? detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.
Alnarps rehabiliteringsträdg?rd grundades 2002 som ett forsknings- och utvecklingsprojekt om naturunderstödd rehabilitering (NUR). Grunden var olika belägg ? delvis rent erfarenhetsmässiga, delvis grundade p? forskning ? för att naturmiljöer kan ha en positiv inverkan p? människors hälsa och välbefinnande Verksamheten har sedan dess vuxit, bland annat genom samarbeten med sjukv?rden i Region Sk?ne.
Det växande intresset för naturunderstödd rehabilitering har gjort att det nu finns ett behov av certifiering av anläggningar med s?dan verksamhet, inte minst i samband med offentliga upphandlingar. Anna María Pálsdóttir har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt faktorer som p?verkar rehabiliteringen och som skulle kunna ing? i kvalitetskriterier vid certifiering.
I arbetet har hon följt och intervjuat människor som har deltagit i naturunderstödd rehabilitering i Alnarp, och hon haft ett särskilt fokus p? naturmiljöernas betydelse under rehabiliteringen ? i synnerhet de kvaliteter som har en positiv inverkan. En kvalitet som inte har uppmärksammats tidigare är social tystnad, som handlar om deltagarnas behov av att f? vara ensamma i mötet med naturen.
En viktig del i avhandlingen är en förklaringsmodell som visar hur stödjande naturmiljöer och naturrelaterade aktiviteter kan underlätta naturunderstödd rehabilitering. De viktigaste kvaliteterna hos stödjande miljöer i Alnarps rehabiliteringsträdg?rd var rofylldhet, natur, utsikt, tillflykt och rymd. Dessutom var det viktigt för deltagarna att ha lämnat sin vardagsmiljö, att f? känna fascination, att ing? i ett engagerande sammanhang och att miljön bidrar till att man gör n?got man har lust att göra.
Bland deltagarna s?gs m?nga positiva förändringar avseende självskattad hälsa, förbättrad funktion i vardagen, ?terg?ng i arbete och upplevda värden av aktiviteter i vardagen; i synnerhet värdet av självbelönande aktiviteter.
Naturaktiviteter som gav ?terhämtning under rehabiliteringen fick utrymme i deltagarnas vardag.
Resultaten kan användas som vägledning vid utformning av utemiljöer och som utg?ngspunkt i det framtida arbetet med att utarbeta kvalitetskriterier för certifiering av stödjande miljöer i naturunderstödd rehabilitering.
Anna María Pálsdóttir, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, försvarade sin doktorsavhandling The role of nature in rehabilitation for individuals with stress related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as a supportive environment den 13 junivid SLU i Alnarp. Opponentvar Dr Virginia I. Lohr , Washington State University, Pullman, USA
Mer information
Anna María Pálsdóttir, 040-41 55 36, [email protected]
Länk till avhandlingen
Alnarps rehabiliteringsträdg?rd
Detta och övriga pressmeddelanden fr?n SLU

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy