SE

Varannan skäms över sin privatekonomi

Nordiska institutionella investerare g?r in som delägare i Visma tillsammans med investmentbolag och ledning.
Visma Group Holdings (?Visma?), Nordens ledande leverantör av programvara och tjänster för ekonomisk administration, tillkännagav i dag att aktieposterna i koncernen, som värderas till 21 miljarder norska kronor, spridits p? fler ägare. Tre majoritetsägare ? Kohlberg Kravis Roberts (?KKR?), HgCapital och Cinven ? tar varsin lika stor post.
Nya delägare blir de nordiska institutionella investerarna Ilmarinen, Finlands ledande pensionsförsäkringsbolag, och Storebrand, Norges ledande liv- och pensionsförsäkringsbolag. Vismas ledning, best?ende av drygt 200 personer, har resterande del av ägandet.
KKR, den tidigare majoritetsägaren, kommer att sälja ner fr?n 76 procents ägande till 31,3 procent. HgCapital, som nu har 16 procent av aktierna, säljer sitt nuvarande innehav för att sedan ?terinvestera via en ny fond som f?r 31,3 av aktierna i Visma. HgCapital och KKR kommer att dela majoritetsägandet med Cinven, som även de kommer att ha en post p? 31,3 procent. Vismas ledning kommer att äga 6 procent av aktierna, medan institutionerna saminvesterar med investmentbolagen.
Ägartransaktionerna innebär inga förändringar när det gäller Vismas ledning eller strategier. De nya ägarna vill vara med att utveckla Visma enligt den befintliga strategin och fortsätta företagets snabba tillväxt. Produkter och tjänster av hög kvalitet, bra kundv?rd samt utveckling av molntjänster som skapar affärsnytta kommer även i fortsättningen att vara kärnan i Vismas strategi.
?ystein Moan, Vismas koncernchef säger:
?V?rt företag är en verklig, nordisk success story. Vi har en stark meritlista när det gäller omsättning och resultat, uppbackat av produktutveckling som även best?r av molnbaserade affärslösningar och tillämpningar för samhällstjänster. En s?dan resa är inte möjlig utan stöd fr?n aktieägarna. Jag är helt övertygad om att en mix av privata investmentbolag, ledande institutionella investerare och Vismas ledning passar väldigt bra när vi ska uppfylla de ambitioner vi har. De nordiska institutionella placerarnas ökade inflytande gläder mig och är ett bevis för v?rt företags betydelse.?
Nic Humphries, Managing Partner och Head of TMT hos HgCapital säger:
?HgCapital har varit en partner för Visma under de senaste ?tta ?ren och Visma är i högsta grad ett framg?ngsrikt exempel p? hur v?rt investeringsfokus p? företag med förutsägbar omsättning och betydande immateriella rättigheter utgör en plattform för en tillväxt som med bred marginal överträffar BNP. Vi är mycket glada över att f? vara med och stötta ledningen i den fortsatta utvecklingen.?
Henrik Kraft, Partner, Head of the European Technology and Telecommunications Team och Head of Nordic Operations hos KKR säger:
??ystein Moan och hans team är inget annat än nordiska mästare och vi är stolta över att vara med p? den resan, med stöd till ledningen och företaget p? alla de sätt vi kan genom v?rt globala nätverk och v?rt teknologiska kunnande.?
David Barker, Partner och Head of the TMT Team hos Cinven, säger:
?Visma är ett framst?ende företag, som leds av första klassens företagsledare. Vi är mycket nöjda med att investera och kommer att fokusera p? att stödja företagets utveckling med utg?ngspunkt fr?n v?r breda erfarenhet av s?väl teknologirelaterade som nordiska investeringar.”
Sedan Visma genom ett offentligt erbjudande blev privatägt 2006, har ledningen arbetat nära de b?da huvudägarna HgCapital och sedermera även KKR för att växa b?de organiskt och genom förvärv. Under den här perioden har Visma skapat en imponerande meritlista när det gäller tillväxt fokuserad p? anställningar, forskning och utveckling.
Fler än 75 företagsförvärv har genomförts och omsättningen har ökat fr?n 2 306 miljoner norska kronor 2006 till 6 452 miljoner 2013, vilket ger en ?rlig tillväxt p? 16 procent. EBITDA har ökat fr?n 305 miljoner norska kronor 2006 till 1 325 miljoner 2013, vilket ger en ?rlig resultatförbättring p? 23 procent. Vidare har antalet anställda ökat fr?n 2 512 till 5 648 under den här starka tillväxtperioden.
I affären har HgCapital, KKR och aktieägarna i Vismas ledning erh?llit r?d fr?n ABG Sundal Collier, Morgan Stanley, Schj?dt, Simpson Thatcher och White Case.
För mer information, kontakta
?ystein Moan, koncernchef Visma AS, +47 920 80 000

För information om parterna i affären hänvisas till det engelskspr?kiga pressmeddelandet p? www.visma.com.
Inneh?llet vare sig p? Vismas, HgCapitals, KKR:s respektive Cinvens webbplatser eller inneh?llet p? webbplatser som är tillgängliga via länkar p? dessa webbplatser (eller n?gon annan webbplats) ing?r i eller utgör del av detta tillkännagivande.
Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy