Var femte styrelseledamot i svenska aktiebolag är kvinna

Utvecklingen mot mer jämställda styrelser i Sverige g?r l?ngsamt. Andelen kvinnliga styrelseledamöter har endast ökat med 0,3 procentenheter jämfört med föreg?ende ?r. Stockholm är det län med högst andel kvinnor och Jönköping intar bottenplaceringen för andra ?ret i rad, visar ny statistik fr?n affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe.
Sammanfattning:

Högst andel kvinnliga styrelseledamöter i Stockholm. Lägst i Jönköping.

Andelen kvinnliga styrelseledamöter är högre bland unga och avtar med ?lder
Stora bolag har större andel kvinnor i styrelserna än sm? bolag

Andelen kvinnor i svenska aktiebolagsstyrelser är 20,3 procent, en ökning med 0,3 procentenheter sedan förra ?ret. Andelen kvinnliga styrelseledamöter är störst i tillväxtlänet Stockholm med totalt 23,5 procent kvinnor. I botten av samma tabell ?terfinns för andra ?ret i rad Jönköpings län, där endast 15,5 procent av styrelseledamöterna är kvinnor. Störst ökning jämfört med förra ?ret finns i Uppsala län. I fyra län, Södermanland, Gotland, Dalarna samt Västerbotten har andelen kvinnor i aktiebolagsstyrelser minskat sedan förra ?ret.
– Förändringarna jämfört med föreg?ende ?r är sm?. Med den här takten kommer det ta mycket l?ng tid att n? ett läge där kvinnor och män är jämnt representerade i styrelserna, säger Krister Jonsson, Sverigechef p? Creditsafe.
Det finns dock n?gra tecken som tyder p? att den l?ngsiktiga trenden är positiv. Andelen kvinnor är större bland yngre styrelseledamöter än vad det är bland äldre. I gruppen 20-29 ?r är andelen kvinnor 22,1 procent, medan den är 13,7 procent bland de ledamöter som är 60 ?r eller äldre. Bland de ton?riga ledamöterna är andelen kvinnor s? hög som 41,3 procent. Här är dock underlaget ganska litet. Ytterligare en tendens är att andelen kvinnor i styrelsen ökar med bolagens storlek. För bolag med fler än 200 anställda är 36,4 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Lägst andel (19,3 procent) finns bland mindre företag (10-49 anställda).

För statistik per den 18 juni, se bilaga som omfattar:

Andel kvinnor i bolagsstyrelser uppdelat p? Sveriges län

Andel kvinnor i bolagsstyrelser baserat p? bolagsstorlek

Andel kvinnor i bolagsstyrelser baserat p? ?lderkategori

Andelen kvinnor i bolagsstyrelser 2010-2014

För mer information:
Sandra Andersson, Marknadsansvarig Creditsafe
Telefon 070-030 36 37 eller via e-post [email protected]
Krister Jonsson, Sverigechef Creditsafe
Telefon 070-628 08 99 eller via e-post [email protected]

Creditsafe är ett av Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Vi levererar information direkt anpassad för webben eller via kundanpassade integrerade lösningar. Vi erbjuder stora som sm? företag ett komplett utbud av kredit- och marknadstjänster, med allt fr?n kreditbedömning till riskanalys och prospektering av nya kunder.

Bifogade filer

Related posts

Top