Valspurt i Västsverige

Framtidens infrastruktur om Miljöpartiet f?r bestämma
Hur vill Miljöpartiet och ?sa Romson att infrastrukturen skall utvecklas i Västsverige och resten av landet? Vad kommer att prioriteras om de vinner valet och vilka effekter kommer det att ge det västsvenska näringslivet? Missa inte möjligheten att själv vara med och ställa dina fr?gor när Miljöpartiet fr?gas ut hos Handelskammaren.

Den 22 augusti kommer Miljöpartiets spr?krör ?sa Romson och Birgitta Losman regionr?d i Västra Götalandsregionen och ordf. i Regionutvecklingsnämnden, till Västsvenska Handelskammaren för att presentera Miljöpartiets politik gällande infrastruktur.

Kommunpolitisk debatt i Göteborg
Vad ska politikerna göra för att förbättra företagsklimatet och underlätta för det lokala näringslivet? Hur tänker man göra för att förbättra resultaten i skolan? Vilka förslag har de för att f? ig?ng bostadsbyggandet? Vad kommer de göra ?t att Göteborg är en delad stad? Och sist, men inte minst, vad säger de om trängselskatten och hur kommer den att p?verka valet?

Boka den 2:e september redan nu s? att du inte missar när Västsvenska Handelskammaren drar ig?ng valspurten med en stor kommunpolitisk debatt i Göteborg. Vi kommer att ställa de som vill styra staden till svars p? scenen och sen f?r ni möjlighet att träffa dem och diskutera.

Deltar gör: Annelie Hulthén (S), Jonas Ransg?rd (M), Ulf Kamne (MP), Helene Odenjung (FP), Mats Pilhem (V) och David Lega (KD) att ge svar p?.

Utbildningsminister Jan Björklund kommer till Västsvenska Handelskammaren
?Vi m?ste rusta oss mot konkurrensen, b?de som individer och som nation. Det viktigaste steget är att öka investeringen i kunskap.? Jan Björklund, Utbildningsminister

Utbildningsminister Jan Björklund kommer till Västsvenska Handelskammaren 5:e september för att tala om hur Sverige ska stärkas i den internationella konkurrensen. Det handlar om utbildning, företagande och europeiskt samarbete.
Missa inte möjligheten att själv vara med och ställa dina fr?gor när utbildningsministern fr?gas ut hos Handelskammaren.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. V?r kompetens, v?ra tjänster och v?rt nätverk är v?r styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med v?ra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.
Vi gör Västsverige starkare.

Top