Välfärdsutmaningar i fokus p? Digital Health Days i Stockholm

Den andra upplagan n?gonsin av Digital Health Days i Stockholm g?r av stapeln 25-26 augusti. Stockholm Business Region modererar ett seminarium där fokus ligger p? de stora hälsoutmaningar vi möter i framtiden och vilka lösningar som bolag i Stockholmsregionen kan presentera.
Ny teknologi transformerar hälso- och sjukv?rden idag. Den internationella konferensen Digital Health Days sätter framtidens v?rd p? agendan.
Övervikt, depression och en allt mer ?ldrande befolkning är utmaningar för en värld som strävar efter en ökad levnadsstandard och är redan en utmaning för v?ra välfärdssystem.
Stockholm Business Region anordnar ett seminarium p? Digital Health Days som presenterar vilka lösningar som finns inom Digital Health i Stockholmsregionen.
Seminariet handlar om hur den nya tekniken p?verkar utvecklingen av nya behandlingsmetoder och läkemedel.
– I Stockholmsregionen har vi flera företag som är synnerligen framst?ende inom Digital Health. P? seminariet kommer vi att prata om deras produkter och vi kommer även att f? höra varför ett av v?ra företag lyckats med världsomspännande succé, säger moderatorn Ylva Hultman, Business Development Manager p? Stockholm Business Region Development. Vi har en l?ng tradition av forskning här, fr?n Nobel till dagens öppna data, det är s?dant som gör att vi är framst?ende.
Medverkande p? seminariet är bland andra Hoa Ly fr?n Hoas Toolshop som utvecklat en app som reducerar antalet terapisessioner för deprimerade, Cecilia Bergh fr?n Mandometer som utvecklat ett hjälpmedel för ätstörda och Jonas Jendi som varit med och startat företaget Cog Med.

Seminariet äger rum klockan 13.00 m?ndag den 25 augusti p? Digital Health Days, Stockholmsmässan

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com
www.investstockholm.com

Related posts

Top