Utrikesminister Carl Bildt vill verka för att undanröja gränshinder i Öresundsregionen

Under torsdagseftermiddagen besökte Carl Bildt Öresundshuset i Almedalen och gav sin syn p? Öresundsregionens möjligheter. Han adopterade ocks? Öresundshusets gränshinder om att svenska forskningsmedel inte f?r användas p? andra sidan Öresund.

Infrastruktur och kultur är viktiga faktorer för integrationen mellan Sverige och Danmark. Det sa utrikesminister Carl Bildt när han besökte Öresundshuset i Almedalen under eftermiddagen.

? Relationen mellan Sverige och Danmark handlar inte om utrikespolitik, utan om inrikespolitik, sa han.
Carl Bildt kommenterade ocks? regeringens förslag om en ny Öresundsförbindelse. Han drog historiska paralleller till att det i ?r är tjugo ?r sedan hans regering fattade beslutet om Öresundsbron. Det är inte fr?gan om utan hur en ny förbindelse ska komma till.
? Nu ser vi alltmer av de möjligheter som finns. När vi f?r den fasta förbindelsen över Fehrman bält f?r vi helt nya möjligheter. Vi knyter ihop infrastruktursystemen p? ett helt annat sätt, sa Carl Bildt.
Carl Bildt tog emot ett av Öresundshusets gränshinder av Pia Kinhult, ordförande i s?väl regionstyrelsen i Sk?ne och Öresundskomiteen, och Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör. Carl Bildt har nu adopterat gränshindret om att svenska forskningsmedel inte f?r användas p? andra sidan Öresund.
P? diplomet som Carl Bildt tog emot stod följande:
?Viktig forskning hämmas av att forskningsmedel inte f?r användas över nationsgränserna. Jag lovar att göra mitt bästa för att undanröja gränshindret ovan.?
?rets tema för Öresundshuset är gränshinder och tillväxt, och under Almedalsveckan fokuserar vi p? sex specifika gränshinder som, om de togs bort, skulle göra livet enklare för tiotusentals gränspendlare och skapa fler jobb och mer tillväxt.
Fakta
Öresundsregionen ligger p? ?ttonde plats när FoU-utgifterna som andel av Bruttoregionprodukt (BRP) mäts i Eurostat, med sju miljarder euro (5 procent av BRP) varav tre fjärdedelar är privata pengar. I regionen finns fjorton universitet och högskolor, drygt 155 000 studenter och 12 000 forskare.
Samarbetet mellan privata och offentliga aktörer inom forskning riskerar att p?verkas negativt av en alltför snäv syn p? hur forskningsmedel f?r användas. I Danmark är fr?gan delvis löst. Det halvstatliga SeedCapital har en regel som säger att 25 procent av kapitalet f?r investeras i Sk?ne. P? den svenska sidan är det en lagstiftningsfr?ga.
Öresundshuset
Öresundshuset är en mötesplats i centrala Visby under politikerveckan. Öresundshuset drivs i syfte att informera svenska beslutsfattare om Öresundsregionen och bedriva opinionsbildning kring Öresundsregionens villkor och förutsättningar. 2014 är femte ?ret i rad som Öresundshuset organiseras i Almedalen. Bakom Öresundshuset st?r Region Sk?ne, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Malmö högskola och Öresundskomiteen som samordnare.
För mer information kontakta:
Finn Lauritzen, direktör i Öresundskomiteen
Tel: +45 33268910
Email: [email protected]
Marianne Ekdahl, kommunikationsstrateg i Öresundskomiteen
Tel: +45 3326 8905
Email: [email protected]

Related posts

Top