SE

Utmärkt med fyrsp?r mellan Uppsala och Stockholm

a8

Socialdemokraternas förslag om att bygga fyra sp?r mellan Uppsala och Stockholm (Uppsala-Skavstaby) är viktigt. Inte minst eftersom t?gsträckan har ett av landets största pendlarflöden. Dessutom öppnar det upp för tusentals nya bostäder.

– Handelskammaren har sedan 2004 p?talat behovet av fyrsp?r mellan Uppsala och Stockholm. Det är mycket bra att Socialdemokraterna ansluter sig till Handelskammarens förslag. Uppsala och Stockholm är redan en arbetsmarknadsregion med p?taglig pendling. Bättre transportmöjligheter kommer att betyda mycket för människorna, företagen och det akademiska utbytet mellan Akademiska och Karolinska, säger Göran Brocknäs, regionchef Handelskammaren i Uppsala.

För ytterligare kommentarer kontakta Stockholms Handelskammares kommunikationschef Andreas ?ström, 073-633 55 55.
Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. V?r verksamhet spänner fr?n det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; fr?n bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för v?ra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är ocks? en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy