SE

Utdelning i NCC

Den 31 oktober utbetalar NCC 6 SEK per aktie. Avstämningsdagen är den 28 oktober och aktien handlas utan rätt till utdelning den 27 oktober.
Vid NCC:s ?rstämma den 2 april beslutades att höja utdelningen till 12,00 (10,00) SEK per aktie, uppdelat p? tv? utbetalningstillfällen.

Den 10 april utbetalades 6 kr per aktie och den 31 oktober kommer resterande 6 kronor att utbetalas. Avstämningsdag är den 28 oktober och aktien handlas utan rätt till utdelning den 27 oktober.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör NCC AB, 08 585 522 04, 076 899 98 48
Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Informationen är s?dan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september, kl. 07:30.
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy