Uppsala Health Summit engagerar ? toppmötet inleds nästa vecka

Vi lever allt längre och andelen äldre väntas öka radikalt de närmaste ?rtiondena i stora delar av världen. Fram till 2050 väntas v?rdkostnaderna i Sverige öka med totalt 30 procent, och för äldreomsorgen med hela 70 procent. Nästa veckas toppmöte om hälsosamt ?ldrande har lockat flera högt uppsatta politiker, opinionsbildare och experter fr?n v?rd, akademi och företag till Uppsala.
Det är en samhällspolitisk fr?ga av största vikt för Sverige, Europa och världen som kommer att diskuteras under nästa veckas toppmöte Uppsala Health Summit. För även om bättre behandlingar gör att vi f?r fler friska ?r, f?r vi ocks? fler ?r med sjukdom. Prognoser visar att g?r vi mot en skriande personalbrist inom v?rden, med en personalbrist p? 65 000 ?rsarbetare redan ?r 2030.

Uppsala Health Summit har som m?l att bli startpunkt för handling. Mötet inneh?ller workshops med fokus p? de fr?gor som ses som viktigast att lösa för att klara utmaningen. Det behövs ett ökat utbyte mellan olika aktörer och ansvarsfördelningen är inte solklar. Hinder för att överföra ny forskning och nya innovationer till patientnytta m?ste byggas bort. Riktlinjer för genetisk information m?ste fram och människor motiveras till en livsstil för bättre hälsa.
Dag tv? invigs av HM Drottning Silvia, som är starkt engagerad i utvecklingen av demensv?rden i Sverige som ordförande i Stiftelsen Silviahemmet. Deltar i mötet gör även WHO:s chef för WHO:s avdelning för äldrefr?gor John Beard.
Journalister hälsas välkomna, till plenarföreläsningen b?da dagarna, liksom till programmets paneldebatter. Dessa sammanfattar och avslutar rundabordssamtal som äger rum enskilt och utgör en betydande del av mötet.
För pressanmälan, fr?gor eller mer information, kontakta pressansvarig Anneli Waara, mobil: 070-425 07 18, [email protected], eller projektledare Madeleine Neil, tel: 070-425 08 91, [email protected]

Program och ytterligare information: http://www.uppsalahealthsummit.se/program
En rapport, Pre-Conference Report, som presenterar utg?ngsläget för rundabordsdiskussionernas ämnen finns att ladda ner här.

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Related posts

Top