Upplands Väsby första kommun med digital ?rsredovisning

I dag lanserar kommunen sin digitala ?rsredovisning för 2013. Den ska locka fler att ta del av informationen och vara mer tillgänglig. M?let har varit att lansera ?Sveriges kortaste ?rsredovisning? för att öka tillgängligheten och ?terkopplingen av kommunens arbete till fler.
?rsredovisningen ryms p? en webbsida. Där visar kommunen upp sina resultat under 2013 och ger dig möjligheten att ge tummen upp eller tummen ner beroende p? om du som kommuninv?nare anser att kommunen levt upp till sina m?l.
? En digital ?rsredovisning kan göras enkelt genom att bara lägga ut en pdf-fil p? webbplatsen. Men vi har valt att g? ett par steg längre, säger Anette Ömossa, ekonomidirektör och beställare av den digitala ?rsredovisningen. För n?got ?r sedan vann Väsby pris för bästa ?rsredovisning i offentlig sektor och vi har inte lutat oss tillbaka efter det utan detta är resultatet av ytterligare utvecklingsarbete inspirerat av den utvecklingslust som präglar arbetet i Väsby, avslutar hon.
Huvudsyftet var att göra ?rsredovisningen lättare att ta till sig och att n? ut till fler ? till alla de intressenter som vi vill ska veta att kommunen gör m?nga bra saker. En stor del av materialet som finns p? sidan är bilder eller video som möjliggjorts tack vare en satsning p? rörlig media i en egen kanal som startade för en par ?r sedan. Nyckelpersoner fr?n kommunen f?r presentera hur de arbetat under 2013 för att n? m?len. Dessutom har elever fr?n Bollstanäs skola intervjuat kommunanställda kring skolfr?gor, framtidens Väsby och miljö. ?rsredovisningen är kommunens viktigaste redogörelse för hur skattemedlen har använts under det g?ngna ?ret.
? Vi vill bli ständigt bättre p? att vara kommun och för att bli det fr?gar vi medborgarna vad de tycker och mäter kvaliteten i leveranser och upplevd kundnytta. Vi hoppas att inv?narna genom denna ?rsredovisning lättare kan ta del av informationen och framför allt tycka till. Väsbybornas synpunkter är v?rt viktigaste verktyg i att förbättra de tjänster kommunen levererar. V?rt systematiska kvalitetsarbete utg?r fr?n kundernas behov och önskem?l, säger Johannes Wikman, kommunikationsstrateg i Upplands Väsby kommun och ansvarig för inriktningen p? kommunikationsarbetet.
? God ekonomisk hush?llning omfattar för oss resultat i fyra perspektiv: kund, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi. Det handlar allts? inte bara om att visa att vi h?llit budget och levererat ett ekonomiskt överskott. Det viktigaste är att visa vad väsbyborna f?r för pengarna, säger Anette Ömossa.
Med en digital ?rsredovisning minskar kostnaderna och belastningen p? miljön eftersom den tryckta upplagan blir mindre, men allra viktigast är att det ger ett redskap att n? fler läsare. P? sikt kan den ocks? utvecklas till att bli ett mer interaktivt verktyg för verksamhetsredovisning.
? Kombinationen med att ocks? öppna för väsbyborna att tycka till tycker vi är extra kul. Det rimmar väl med den öppenhet och delaktighet vi söker b?de i kommunorganisationen men ocks? hos samarbetspartner och medborgare. Vi hoppas p? stor respons och vi har ytterligare idéer för hur vi kan utveckla konceptet ytterligare i framtiden, avslutar Johannes Wikman.
Tyck till och läs ?rsredovisningen p? upplandsvasby.se/arsredovisning
För mer information kontakta:
Anette Ömossa, Ekonomidirektör 073-910 44 73
Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 inv?nare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomg?r sedan n?gra ?r tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar p? nya bostäder, kommunalt finansierad service och p? att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort p? 25 ?r. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och uts?gs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.
www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se

Related posts

Top