SE

Upp?t för nyföretagandet i juni

2014-07-01 23:16 Bolagsverket Den negativa trenden för nyföretagandet är bruten. I juni blev det en ökning med 9,2 procent för nyföretagandet i landet. Under juni nyregistrerades 4 246 företag hos Bolagsverket, jämfört med 3 888 under samma m?nad ifjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Aktiebolagen ökade med 12,1 procent i juni.

Den negativa trenden för nyföretagandet är bruten. I juni blev det en ökning med 9,2 procent för nyföretagandet i landet. Under juni nyregistrerades 4 246 företag hos Bolagsverket, jämfört med 3 888 under samma m?nad ifjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Aktiebolagen ökade med 12,1 procent och antalet enskilda näringsidkare ökade med 3,1 procent.
? Efter en ganska trög utveckling under vintern och v?ren ser vi nu ett möjligt trendbrott med en tydlig ökning av antalet nyregistrerade företag i juni m?nad, säger Ulf Karnell, kommunikationschef p? Bolagsverket.
Under första halv?ret 2014 (perioden januari t.o.m. juni) minskade registreringen av nya företag marginellt med 0,3 procent, fr?n 32 089 förra ?ret till 31 977 i ?r.
Handläggningstiderna p? Bolagsverket är för närvarande cirka 8 arbetsdagar, b?de för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag.
Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning p? Bolagsverket finns under länken ?V?ra handläggningstider?.
Statistik om företag och föreningar
Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I v?r webbtjänst “Statistik om företag och föreningar? (se länk) finns uppgifter om s?väl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje m?nad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska omr?den och tidsperioder. Du kan även se resultatet presenterat som diagram.
Nyföretagarbarometern
I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.
För mer information
Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, [email protected]
*****************************************************************
Bolagsverket granskar, registrerar och informerar ? för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med 500 anställda i Sundsvall som
? registrerar företag och ändringar i företag, tar emot ?rsredovisningar m.m.
? erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur v?ra register)
? i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, [email protected]
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med v?ra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538www.bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy