Finans

Unng? b?tulykkene

08-07-2013 08:30 KLP ?rlig d?r et 30-talls mennesker i ulykker med fritidsb?t i Norge, og mange ulykker kunne v?rt unng?tt. Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich i KLP mener de aller fleste er flinke til ? utstyre sine barn med redningsvester, men at de ofte glemmer ? sikre seg selv. Dette b?r du tenke p? f?r du legger ut p? b?ttur.

?rlig d?r et 30-talls mennesker i ulykker med fritidsb?t i Norge, og mange ulykker kunne v?rt unng?tt. Dette b?r du tenke p? f?r du legger ut p? b?ttur.

De aller fleste omkomne i fritidsb?ter er voksne menn. Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich i KLP mener de aller fleste er flinke til ? utstyre sine barn med redningsvester, men at de ofte glemmer ? sikre seg selv. De fleste d?dsulykkene skjer ved kantring og fall over bord.
– Det er tungt ? sv?mme og komme seg opp av vannet med kl?r p?, p?peker Frich.
I tillegg til rundt 30 d?dsulykker, skader noen hundre mennesker seg i fritidsb?t hvert ?r. Oppl?ring og kunnskap er derfor viktig b?de for unge og voksne b?tf?rere.
Frich har denne huskelisten til de som skal nyte b?tlivet i sommer:

B?tf?rerbevis
-For personer f?dt etter 01.01.1980 er det n? obligatorisk med b?tf?rerbevis dersom man skal f?re b?ter med st?rre lengde enn 8 meter eller dersom b?ten har st?rre motor enn 25 hk. Strengt tatt b?r alle som skal ferdes til sj?s, ogs? de f?dt f?r 01.01.1980, ha gjennomf?rt b?tf?rerpr?ven ? dette er kunnskap alle som ferdes i b?t b?r ha.

-Det er ogs? viktig ? v?re oppmerksom p? at det finnes bestemmelser som begrenser barn under 16 ?r sin adgang til ? f?re b?t. Barn under 16 ?r kan ikke f?re fart?y som er lengre enn 8 meter, har st?rre motor enn 10 hk eller g?r fortere enn 10 knop, forteller kommunikasjonsdirekt?r i KLP, Ole Jacob Frich.
Redningsvest
Det er p?budt ? ha flyteplagg/redningsvest til alle som er om bord i b?ten. Det er ikke p?budt ? bruke disse til enhver tid, men det er sterkt ? anbefale ? ogs? for voksne. Faller man over bord fra en b?t i rom sj?, er det ikke s? enkelt ? bli berget ombord igjen som man kanskje skulle tro.
– Med flyteplagg p? beh?ver du ikke bruke alle krefter p? ? holde deg flytende, noe som kan v?re tungt om du er fullt p?kledd idet du faller i vannet, men derimot p? ? komme deg opp av vannet igjen, sier Frich.

Kartplottere
De siste ?rene har det skjedd en rask utvikling i tilbudet av GPS-baserte kartplottere og tilsvarende kartplotter-applikasjoner som du kan laste ned p? smart-telefoner/lesebrett. Dette er et veldig nyttig hjelpemiddel til bruk ved navigering til sj?s.

– Kartplotteren b?r imidlertid ikke erstatte alminnelig kunnskap om navigering. Det er viktig ? v?re godt kjent med hvilken betydning sj?merker, staker og fyrlys har n?r du er p? sj?en, samtidig som du alltid ogs? b?r v?re visuelt orientert om hvor du befinner deg. Skulle du f? problemer med str?mforsyning til kartplotter eller oppleve manglende dekning b?r du ha en back-up l?sning. Et ?gammeldags? papirkart over det omr?det du befinner seg i b?r derfor v?re obligatorisk om bord – i hvert fall p? litt lengre turer, sier Frich.

Kommunikasjon
Det er ogs? viktig ? kunne kommunisere med omverdenen om du skulle f? problemer, for eksempel ved motorhavari, illebefinnende, sykdom eller skade:
– Mobiltelefonen fungerer greit s? lenge man er n?r land. S?rg for at denne er godt ladet opp f?r du legger ut p? tur, og oppbevar den gjerne i et vanntett etui. Slike f?r du kj?pt i b?t- og sportsforretninger, forteller han.

Planlegger du turer lengre fra land vil mobil-dekningen fort kunne bli variabel ? spesielt i grov sj? hvor b?lgetoppene kan bryte signalet fra mobiltelefonen til basestasjonen p? land. For slike turer b?r du ha en VHF-radio om bord, slik at du kan kommunisere med andre b?ter og kystradiostasjoner. VHF-senderne har bedre dekning godt utenfor kysten. For ? kunne betjene en VHF-sender m? man ha best?tt et kurs og f?tt radio-operat?rsertifikat. Slike kurs arrangeres regelmessig over hele landet.

Kl?r og proviant
– Du m? s?rge for ? ha med deg kl?r og proviant tilpasset turen. V?r tilstrekkelig utrustet til at du t?ler et litt lengre opphold p? sj?en enn planlagt, om noe uforutsett skulle skje, avslutter Frich.

Til sist minner vi om sj?vettreglene:

1. Tenk sikkerhet.
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og ?ker trivselen.

2. Ta med n?dvendig utstyr.
Utstyret m? holdes i orden og v?re lett tilgjengelig.

3. Respekter v?r og farvann.
B?ten m? bare benyttes under egnede forhold.

4. F?lg Sj?veisreglene.
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanternef?ring m? overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
Det er p?budt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. V?r uthvilt og edru.
Promillegrensen er 0,8 n?r du f?rer b?t.

7. Vis hensyn.
Sikkerhet, milj? og trivsel er et felles ansvar.

KLP ?nsker alle en fin og trygg b?tsommer!

Kontaktperson: Ole Jacob Frich, telefon 909 15 523 eller [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 341 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy