United Nations, AP4, Amundi and CDP launch Coalition to decarbonize institutional investment worldwide at UN Climate Summit

Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden ?t svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.
Bifogade filer

Tags

Related posts

Top