Unik pumpteknik ger snabbare och bättre urologiska operationer

Vid operation av prostata, urinbl?sa etc är god sikt oerhört viktigt för kirurgen. En ny smart tekniklösning spolar kontinuerligt operationsomr?det mycket bättre än vad som sker idag. Det här underlättar för kirurgen vilket leder till snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiva operationer. Almi Invest har investerat i tekniken som utvecklats av företaget Bonvisi AB.
Typiskt för prostata operationer är att de blöder mycket. Det här leder i sin tur till att sikten för kirurgen försämras och i förlängningen en ökad risk för patienten. Vid titth?lskirurgiska operationer av prostata eller urinbl?sa, s.k. TUR-kirurgi (TUR, Transurethral Resection) s? renspolas operationsomr?det av en steril spolvätska. Idag kommer vätskan fr?n en beh?llare som hängs upp p? en droppställning. Vätskan rinner ned med hjälp gravitationskraften och n?r p? vis fram till operationsomr?det. Men det här innebär att kirurgen inte själv kan kontrollera flödet av vätskan eller trycket vätskan skapar i operationsfältet. Om vätskan istället pumpas fram till operationsomr?det med en mjukvarustyrd pump och styras i syfte att motvärka blödningen s? ger det kirurgen helt andra möjligheter att operera. Dels kan operationen genomföras med högre precision och därmed säkerhet, dels kan den genomföras effektivare. . I slutändan leder detta till att b?de tiden för ingreppet kan förkortas samt att slutresultatet blir bättre.
Tv? pumpar
Produkten, som heter ENDO P?, best?r av tv? s.k. peristaltiska pumpar, en p? inloppssidan och en p? utloppssidan. Genom att mäta trycket i operationsomr?det och matcha det mot det perifera blodtrycket kan blödningen i operationsomr?det minimeras. Eftersom trycket i operationsomr?det kan kontrolleras s? kan ocks? flödet av spolvätskan varieras utifr?n behov. Operatören kan ocks? själv styra flödet manuellt via en fotpedal. Bonvisi ´s lösning är patentsök internationellt och även design och varumärken har skyddats. Almi Invest tror mycket p? produkten:
? Absolut! Jag tycker företaget b?de har en mycket spännande produkt som kommer att förbättra prostataoperationer genom en smart tekniklösning och drivs av personer i bolaget som har mycket kompetens, säger Pär Nordström, Investment Manager p? Almi Invest.
ENDO P? kan minska förbrukningen av spolvätska vilket sänker klinikernas egna kostnader.
? Med v?r teknik kommer klinikerna kunna korta operationstiderna vilket är en viktig faktor. Allt utan att ge avkall p? kvalitén, säger Anders Gunnar Möllstam, grundare av Bonvisi.
Värdet p? en fullt utbyggd urologimarknad uppskattas till cirka av 1,5 Miljarder USD.
För ytterligare information kontakta:
Pär Nordström, Investment Manager Almi Invest tel +46 72-513 06 06 [email protected]
Anders Gunnar Möllstam, Bonvisi, tel: +46 8 661 5020 [email protected]
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 [email protected]

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker fr?n s?ddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen best?r idag av 350 tillväxtbolag i m?nga olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.
Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

Related posts

Top