SE

Underskott i statens budget i juli

2014-08-28 10:00 Ekonomistyrningsverket Underskottet i statens budget blev 3,8 miljarder kronor i juli. Det är en förbättring med 5,2 miljarder kronor jämfört med samma m?nad förra ?ret. Saldot för perioden januari?juli är ett överskott p? 20,2 miljarder kronor. Det är 88,4 miljarder kronor bättre än samma period förra ?ret.

Underskottet i statens budget blev 3,8 miljarder kronor i juli. Det är en förbättring med 5,2 miljarder kronor jämfört med samma m?nad förra ?ret. Saldot för perioden januari?juli är ett överskott p? 20,2 miljarder kronor. Det är 88,4 miljarder kronor bättre än samma period förra ?ret.
Inkomsterna uppgick i juli till 59,0 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än samma m?nad förra ?ret. Utgifterna uppgick i juli till 62,8 miljarder kronor, vilket är 4,8 miljarder kronor lägre än samma m?nad förra ?ret. Skillnaden mellan m?naderna för Riksgäldskontorets nettoutl?ning uppg?r till 4,4 miljarder kronor och beror främst p? att Island i juli i ?r ?terbetalade sitt l?n.
För perioden januari?juli uppg?r inkomsterna till 499,4 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor högre än samma period förra ?ret. Skillnaden beror p? att inkomsterna för mervärdesskatt och för fysiska personers inkomstskatt blev högre än förra ?ret. Inkomsterna av förs?ld egendom blev däremot lägre för perioden, vilket beror p? förra ?rets försäljning av Nordeaaktier.
Utgifterna uppg?r för perioden januari?juli till 479,2 miljarder kronor, vilket är 85,8 miljarder kronor lägre än samma period förra ?ret. Skillnaden beror främst p? att Riksgäldskontoret under förra ?ret l?nade ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Även utgifterna för statsskuldsräntor och internationellt bist?nd blev lägre än samma period förra ?ret, medan utgiftena för bland annat migration och integration blev högre.
Nästa m?nadsutfall för statens budget publiceras den 30 september 2014.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är ocks? Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

A to już wiesz?  Underskott under hela prognosperioden

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy