SE

Ume? och Höganäs toppar HSBs Bostadsindex 2014

a8

HSB presenterar i dag sitt bostadsindex och i toppen hamnar Ume? och Höganäs. Kommunerna har brist p? bostadsmarknaden i dagsläget, men har bland annat ett relativt högt planerat byggande och uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen. HSBs Bostadsindex omfattar i ?r 70 tillväxtkommuner i landet och bedömer kommunerna efter hur de arbetar för att motverka bostadsbristen.
? Kommunerna är p? rätt väg med ett ökat bostadsbyggande, men det är fortfarande alldeles för l?gt och bostadsbristen blir allt sv?rare. Tillväxten i landet hämmas när företag inte kan rekrytera personal p? grund av problemen p? bostadsmarknaden, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.
Det r?der nu brist p? bostäder i 155 av landets 290 kommuner. Och i 139 av dessa ökar dessutom behovet av bostäder genom inflyttning till kommunen. Även i kommuner där det totalt sett r?der balans p? bostadsmarknaden, är det ofta brist p? bostäder i stadskärnorna eller p? bostäder som är lämpliga för unga.
? Det är anmärkningsvärt att storstadskommunerna fortfarande inte kommer bättre till i v?r ranking. Det leder till att ännu fler unga vuxna tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar mot sin vilja. Och drömmen om jobbet och studierna i storstan g?r i kras när bristen p? bostäder blir allt värre, säger Anders Lago.
I HSBs bostadsindex fördelas poäng baserat p? planerat byggande, p?börjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning. Sedan förra ?ret baseras indexet p? situationen under den senaste fem?rsperioden.
Ume? f?r i ?r högst poäng med 12 poäng av 16 möjliga, följt av Höganäs med 11,8 poäng.
? Indexet ger en fingervisning om kommunernas arbete med bostadsfr?gor. Med v?rt bostadsindex vill vi h?lla ig?ng en aktiv diskussion i varje kommun om hur man kan öka planberedskapen och f? fram fler byggrätter, säger Anders Lago.
Om HSBs Bostadsindex
HSBs bostadsindex väger samman fyra parametrar av relevans för bostadsmarknaden. Underlaget baseras p? Boverkets fem senaste bostadsmarknadsenkäter (2010-2014) som besvarats av i stort sett samtliga kommuner i landet.
HSBs bostadsindex omfattar de 70 kommuner med fler än 20 000 inv?nare som dels uppgett att de i dagsläget har brist p? bostadsmarknaden, dels har ett flyttnetto som överstiger 3,0 personer per 1000 inv?nare. Mindre kommuner och kommuner med bostadsöverskott eller med ett lägre flyttnetto omfattas inte.

Läs mer om poängsättning och se resultat för samtliga kommuner här.

För mer information, kontakta:
André Johansson, Presschef, 070-549 64 04, [email protected]

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
ca 548 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
31 regionala HSB-föreningar
HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem ? en röst.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy