Ume? Energi delar ut uppsatsstipendium i samarbete med Handelshögskolan

Stipendiet som delas ut för första g?ngen i ?r är ett samarbete mellan Ume? Energi och Forskningsinstitutet för h?llbarhet och företagsetik (RiseB) vid Handelshögskolan i Ume?. Syftet är att uppmuntra ekonomstudenter att intressera sig för och fördjupa sig i h?llbarhet och företagsetik.
Uppsatsstipendiet g?r 2014 till Sebastian Levall och Brita Prejer för uppsatsen Inclusive business and shared values: A case study in Laos. Stipendiet delades ut vid Handelshögskolan vid Ume? universitets examensceremoni 5 juni.
Uppsatserna har bedömts av en jury best?ende av forskare fr?n samtliga företagsekonomiska discipliner samt representanter fr?n CSR Sweden och Ume? Energi. För att vara aktuell för priset ska uppsatsen vara skriven för att erh?lla examen inom företagsekonomi som huvudämne och fokuserar p? n?gon aspekt av h?llbarhet och/eller företagsetik.
? Arbetet med att utse en vinnare bland de nominerade uppsatserna har varit stimulerande men
sv?rt. Vi hoppas att detta ?rliga pris skall leda till att fler ekonomstudenter angriper h?llbarhets- och etikfr?gorna i sina examens- och uppsatsarbeten, säger Johan Jansson, vid Handelshögskolan p? Ume? universitet.
?rets vinnare valdes ut bland totalt sex nominerade uppsatser. Prissumman p? 25 000 kr st?r Ume? Energi för som ocks? de vill uppmuntra till mer fokus p? h?llbarhet och företagsetik.
? Ume? Energi har länge arbetat med h?llbarhet men med fokus p? miljöfr?gor. Vi vill nu vidga begreppet för att i större utsträckning ocks? arbeta med aspekterna ekonomi och socialt ansvarstagande. Samarbetet med Handelshögskolan ger b?da parter en möjlighet till ömsesidigt
lärande inom fr?gor som vi anser är väldigt viktiga för framtiden, säger Mari-Louise Johansson, HR-chef p? Ume? Energi.
P? bilden: Ume? Energis marknadschef Agneta Filén gratulerar ?rets vinnare Brita Prejer och Sebastian Levall.

Ume? Energi är en väl sammanh?llen energi- och kommunikationskoncern. V?r vision är en enklare vardag för v?ra kunder och en h?llbar framtid för alla. Vi erbjuder 100 % förnybar el samt fjärrvärme och fjärrkyla. V?rt stadsnät UmeNet är ett av västvärldens snabbaste och har gjort Ume? till en av världens mest uppkopplade städer. Vi är en ambitiös organisation med högt ställda visioner och m?l. Vi omsätter 1,6 miljarder kronor, har drygt 350 medarbetare och är b?de miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

umeaenergi.se
Bifogade filer

Top