Bank

Tror ikke vi overlever tunnelbrann

10-10-2013 12:17 If Skadeforsikring Bare 28 prosent stoler p? at de klarer ? komme seg ut av en brennende tunnel, viser en ny unders?kelse.

Bare 28 prosent stoler p? at de klarer ? komme seg ut av en brennende tunnel, viser en ny unders?kelse.

Hvis vi havner i en alvorlig brann i en lang tunnel, tror 46 prosent av oss at vi ikke vil komme oss ut. Ytterligere 26 prosent er usikre p? utfallet.
Det viser en unders?kelse YouGov har gjort for If Skadeforsikring.
? Det finnes en del trange, ekle tunneler her i landet. Jeg har ikke noe problem med ? skj?nne at folk er skeptiske, s?rlig ikke etter brannen i Gudvangatunnelen. Jeg f?ler meg ikke h?y i hatten der selv. Den er et m?rkt, trist hull i fjellet, sier fagsjef Leif H?yland i If Skadeforsikring.
Hos en del nordmenn er skepsisen mot tunneler s? stor at de kj?rer omveier for ? unng? dem. Til sammen 20 prosent oppgir at de gj?r det en gang i blant eller oftere, if?lge unders?kelsen.
Rustes opp
Hver femte syns det er ubehagelig ? kj?re i tunneler. I august var det tre tilfeller av brann i norske tunneler, og 31 prosent oppgir at de er blitt mer skeptisk til tunneler etter ulykkene, if?lge If-unders?kelsen.
? Norske tunneler anser vi som sikre. Hadde vi ikke det, ville vi stengt tunnelene det gjaldt, sier Lars Erik Hauer, direkt?r for veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen.
Nylig la Statens vegvesen fram en oversikt over prioriteringer de neste ?rene. EUs tunnelforskrift sl?r inn for fullt i Norge fra 2019, og innen da skal 200 tunneler rustes opp for ? tilfredsstille kravene.
? Mange av tunnelene er bygget f?r tunnelsikkerhetsforskriften ble vedtatt. Nye tunneler tilfredsstiller kravene n?r de bygges, men de eldre har f?tt et etterslep fordi det ikke ble bevilget nok penger i takt med nye krav. Det etterslepet skal vi ta igjen n?, sier Hauer.
Oppgraderingen gjelder tunneler som omfattes av tunnelforskriften, det vil si tunneler over 500 meter p? riksveinettet. 15 tunneler skal f? et ekstra l?p p? grunn av stor trafikkmengde, blant annet Oslofjordtunnelen.
Andre tunneler skal blant annet f? bedre lys, bedre ventilasjon og digitalt n?dsamband. N?dnett skal v?re p? plass innen 2015.
? Vegvesenets planer h?res gode ut. N? er det bare viktig at de blir fulgt opp med handling, slik at vi f?r n?dvendig oppgradering f?r den virkelig store katastrofen skjer, sier Jon Berge, informasjonsdirekt?r hos If Skadeforsikring.
Har ikke r?mningsveier
Over halvparten av oss f?lger med p? om det er skiltet for r?mningsveier n?r vi kj?rer i tunnel, if?lge unders?kelsen. Men r?mningsveier finnes nesten bare i tunneler med to l?p, der evakuering kan skje fra det ene l?pet over i det andre.
? De fleste tunneler her i landet har ett l?p. ? bygge r?mningsvei i disse vil koste nesten like mye som ? bygge et ekstra l?p, sier Hauer i Statens vegvesen.
Etter brannen i Oslofjordtunnelen i for to ?r siden ble det bygget evakueringsrom. Dette finnes ikke i de ?vrige ett-l?pstunnelene.
Ved brann i to-l?pstunneler lyder r?det ? forlate bilen og komme seg over i det andre l?pet. I ett-l?pstunneler m? du i st?rre grad vurdere situasjonen. Er det mulig, skal du snu bilen og varsle m?tende trafikk p? veien ut.
Hendelser i tunnel skal varsles med n?dtelefonene som st?r utplassert et stykke fra hverandre. Da ser Vegtrafikksentralen med én gang hvor du ringer fra.
FAKTA
¤ Det finnes om lag 1000 tunneler i Norge, med en samlet lengde p? 800 kilometer.
¤ Alle tunneler over 500 meter p? riksveinettet reguleres av EUs tunnelsikkerhetsforskrift fra 2006. I Norge har vi 255 slike tunneler, hvorav hele 200 ikke oppfyller forskriften. Norge har f?tt utsettelse til 2019.
¤ Tunnelforskriften ble utarbeidet av EU etter den st?rste tunnelulykken noensinne, i 1999 i Mont Blanc-tunnelen mellom Frankrike og Italia. 31 mennesker omkom da tunnelen tok fyr.
¤ Behovet for tiltak i tunneler er beregnet til ? koste 16-26 milliarder kroner. Om lag 40 prosent av dette gjelder tiltak for ? oppfylle krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.
¤ I perioden 2008?2011 var 44 prosent av tunnelbrannene og branntill?pene i biltunneler med h?y stingningsgrad, enda disse utgj?r bare rundt fire prosent av biltunnelene.
¤ Brann eller r?ykutvikling st?r for fem prosent av hendelsene i tunnel, motorhavari st?r for 80 prosent.
(Kilder: Statens vegvesen og Transport?konomisk institutt)
Denne saken er laget og sendt ut av v?rt nyhetsbyr? Newswire. Tekst og bilder kan fritt lastes ned her.

A to już wiesz?  1 av 3 frykter kriminalitet

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy