Trendbrott i Spanien: Bostadspriser vänder upp?t

BOSTADSMARKNADSANALYS SPANIEN 2014-09-08
SAMMANFATTNING
Nya siffror visar att de spanska bostadspriserna i genomsnitt steg med 1,7 % under Q2 jämfört med Q1 2014.
P? ett ?r stiger priserna i Spanien med 0,8 %. Det är första g?ngen sedan 2008 som priserna stiger p? ?rsbasis.
Nyproducerade bostäder stiger p? 12 m?nader men under ?rets andra kvartal är det främst begagnade bostäder som stiger i värde.
Sedan 2007 s? är prisminskningen runt 50 procent p? vissa av de populära semesterorterna som Costa Brava och Costa del Sol. Mallorca g?r däremot mot trenden, där priserna stiger för andra ?ret i rad.
Under Q2 sjunker antal bostadsköp i Spanien med 5,5 %. Försäljningen av nyproducerat sjunker kraftigt medan begagnatmarknaden fortsätter att öka i antal försäljningar. Kustmarknaderna, som drivs av utländska köpare, ökar mest.
P? 12 m?nader beräknas svenska köp i Spanien ha ökat med 49 %.
PRISUTVECKLING Q2 2014
Kvartalsrapporten fr?n Instituto Nacional de Estadísticas (INE) som släpptes 8 september visar att de spanska bostadspriserna i genomsnitt steg med 1,7 % under Q2 2014 jämfört med Q1 2014. P? ett ?r, Q2 2014 jämfört med Q2 2013, stiger priserna i Spanien med 0,8 %, vilket är första g?ngen sedan 2008. Begagnade bostäder stiger med 0,2 % och nyproduktion med 1,9 %.
P? marknader där utlänningar är starkast representerade är prisutveckligen ännu bättre än för riket som helhet:
Q2 2014/12 m?n
Costa Blanca 3,1 % 2,3 %
Costa del Sol 1,8 % 0,7 %
Mallorca 0,0 % 0,6 %
Kanarieöarna 2,8 % -0,2 %
Barcelona/Costa Brava 1,8 % 1,6 %
– Man kan prata om ett trendbrott. Priserna har stigit under kortare perioder tidigare men aldrig p? b?de kvartals- och ?rsbasis som nu. INE:s siffror visar att priserna stiger över hela landet under Q2, med undantag för vissa delar av norra Spanien. De största ökningarna ser vi p? Costa Blanca och Kanarieöarna där den utländska efterfr?gan är betydande. Nyproducerade bostäder stiger p? 12 m?nader, men under ?rets andra kvartal är det främst begagnade bostäder som stiger i värde. Denna prisökning drivs av att antalet köp p? begagnatmarknaden ökar, säger Daniel Nilsson, regionchef för Fastighetsbyr?n i Spanien.
Enligt värderingsföretaget TINSAs har de spanska bostadspriserna sjunkit 3,9 % de senaste 12 m?naderna. Rapporten noterar en avstannande prisnedg?ng.
Ackumulerat sedan 2007 är nedg?ngen för riket 39,6 %. P? vissa av de orter som är mest intressanta för svenskar har priserna sjunkit upp emot 50 % sedan peaken 2007. Kustmarknaderna med svenskt intresse:
12 m?n Ack/Sedan 2007
Costa Blanca -4,1 % -43,5 %
Costa del Sol -2,9 % -48,6 %
Mallorca 3,1 %, -31,0 %
Gran Canaria -6,8 % -42,8 %
Barcelona -2,1 % -51,6 %
Costa Brava -8,9 % -49,4 %
Almeria -5,9 % -46,0 %
Utbud och omsättning
Enligt en rapport fr?n inskrivningsmyndigheten Registradores genomfördes drygt 78 000 bostadsköp i Spanien under Q2 2013, vilket är 5,5 % lägre än under Q1. Framförallt minskar nyproduktion (-18,9 %), medan begagnatmarknaden fortsätter att växa (+5,7 %). Antalet transaktioner p? begagnat utgör nu 61 %.
Vi har länge sett bland v?ra svenska kunder att drygt tv? tredjedelar väljer begagnat framför nyproduktion och nu börjar ocks? totalmarknaden närma sig denna fördelning. Förklaringen ligger delvis i att antalet byggstarter sjunkit dramatiskt under flera ?r, men ocks? att prisanpassningen p? begagnat m?nga g?nger skett snabbare, säger Daniel Nilsson.
Medan antalet bostadsaffärer för riket som helhet sjunker n?got fortsätter kustmarknaderna att växa tack vare utländska köpare. P? ?rsbasis växer exempelvis Costa del Sol 9,3 %, Gran Canaria 7,1 %, Barcelona 5,2 %, samt Mallorca 5,0 %. Räknat per capita är Costa Blanca och Kanarieöarna de omr?den där flest bostadsaffärer genomförs just nu.
Skandinavisk efterfr?gan
Den skandinaviska efterfr?gan växer stadigt och utgör nu 12,5 % av de utländska köpen i Spanien enligt Registradores. Särskilt den svenska efterfr?gan är betydande. P? 12 m?nader (Q2 2014) beräknas svenska köp ha ökat med 49 %.
Fastighetsbyr?ns verksamhet
Fastighetsbyr?n i Spanien har kontor i Albir/Altea, Alicante, Almeria, Barcelona, Fuengirola, Gran Canaria, Marbella, Nerja, Palma de Mallorca, samt Torrevieja. Under Q2 ökar företaget försäljningsvolymen med 116 % jämfört med samma period 2013. Samtidigt ökar kundförfr?gningarna med 93 %, s? intresset inför höstsäsongen är rekordstort.
För att stärka positionen som den största svenska mäklaren i Spanien och ta tillvara p? den ökande efterfr?gan fr?n Skandinavien kommer Fastighetsbyr?n öppna flera nya kontor under 2014.
? Under sommaren har vi öppnat kontor i Almeria, ett spännande och lite mindre exploaterat omr?de p? den spanska medelhavskusten dit m?nga svenskar ?ker för att njuta av stillheten och naturen samt att spela golf. Vi tittar ocks? p? andra omr?den, bland annat Teneriffa och Costa Cálida. För att möta efterfr?gan även utanför Spanien har vi i sommar ocks? öppnat kontor i Algarve i Portugal och längre fram planerar vi att etablera oss i Lissabon-omr?det samt p? franska rivieran.
Fakta fr?n Fastighetsbyr?n för 2014:
Av Fastighetsbyr?ns försäljning i Spanien hittills under 2014 är 61 % lägenheter, 27 % radhus och 12 % villor.
78 % var begagnade bostäder och 22 % nyproduktion.
90 % av köparna var svenskar, 5 % norrmän, och resterande 5 % blandade nationaliteter.
Av de svenska köparna kommer 45 % fr?n Stockholms län, 18 % fr?n Västra Götalands län, och 10 % fr?n Malmö län. Resterande 27 % är väldigt spridda.
Snittpriset var 186 000 ? och i snitt förhandlade köparna ner priset med 6,7 %, n?got mindre än under 2013.
För mer information:
Daniel Nilsson, Regionchef Utland
Tel: +34 617 343 846
E-post: [email protected]
Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyr?n
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: [email protected]
Läs mer om Fastighetsbyr?n i Spanien här: www.fastighetsbyran.se/utland
Fastighetsbyr?n ing?r i Swedbank-koncernen och har cirka 1 500 medarbetare fördelade p? 250 kontor runt om i Sverige. Under 2013 förmedlade företaget cirka 38 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 60 miljarder kronor. Fastighetsbyr?n är marknadsledare p? bostadsmarknaden, b?de i omsättning och i antal affärer.

Fastighetsbyr?n ing?r i Swedbank-koncernen och har cirka 1 500 medarbetare fördelade p? 250 kontor runt om i Sverige. Under 2013 förmedlade företaget cirka 38 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 60 miljarder kronor. Fastighetsbyr?n är marknadsledare p? bostadsmarknaden, b?de i omsättning och i antal affärer.

Related posts

Top