SE

Tre av fyra svenskar anser att det är en rättighet att ha tillg?ng till bredband

a8

Trots detta är stora delar av Sverige utan bredband och endast 16 % anser att regeringen gjort ett bra jobb.
Yttrandefrihet och fri tillg?ng till medier för alla är förutsättningar för demokrati. Trots regeringens bredbandsm?l riskerar drygt en miljon svenskar att f? leva i ett digitalt utanförskap efter ?r 2020.
Novus har p? uppdrag av medieoperatören Teracom Boxer Group och telekomoperatören Net1 undersökt svenska folkets syn p? bredbandsutbyggnaden. I undersökningen framkommer det med all tydlighet att tre av fyra svenskar anser att tillg?ng till bredband är en rättighet samt att en klar majoritet av svenska folket (67 procent) anser att städerna gynnas i förh?llande till landsbygden.
Undersökningsresultatet pekar även p? att stora delar av Sverige saknar tillg?ng till bredband idag.
Under de senaste ?ren har utbudet av privata s?väl som offentliga tjänster via internet ökat dramatiskt. Bredband är i dag inte en lyx utan ofta ett m?ste för att kunna sköta vardagliga uppgifter. Exempelvis har den offentliga sektorn flyttat stora delar av sin service till nätet, näringslivet har gjort liknande resa och medborgarna är därmed beroende av en väl fungerande och kapacitetsduglig uppkoppling för att kunna leva och verka i det digitala samhället.
?- Samhällets fortsatta utveckling mot ökad digitalisering är positivt för hela marknaden. Samtidigt har regeringen satt som m?l att endast 90% av befolkningen ska ha tillg?ng till 100 Mbit ?r 2020. Siffran borde istället vara 100% mobiltäckning och 100% mediekapacitet. S? är kraven ställda för de traditionella mediedistributionsplattformarna idag. Lägre ställda krav p? en s? grundläggande tjänst som tillg?ng till internet är inte försvarbart, säger ?sa Sundberg, vd och koncernchef för medieoperatören Teracom Boxer Group.
?Bredband är en av de viktigaste faktorerna för tillväxten och ska hela Sverige leva m?ste det byggas till alla. Befolkningen delas nu upp i de som har och de som inte har bredband. Inom ett ?r skulle alla i hela Sverige kunna ha bredband om bara viljan finns.
?-Tekniken finns för att bygga bredband till alla redan i dag, men nuvarande regelverk stoppar utbyggnaden. Detta trots att det finns politiska m?l om en snabb utbyggnad. S? länge inte alla har tillg?ng till bredband växer den digitala klyftan. Det gynnar ingen, menar Linus Jönsson, VD p? Net1.
För mer information kontakta:
Roland-Philippe Kretzschmar, MNML Agency för Net1
Telefon: 0708 888 598
E-post: [email protected]
Niclas Strahner, Teracom Boxer Group
Telefon: 0702 17 32 55
Epost: [email protected]

Om Net 1
Net1 erbjuder mobilt bredband, IP-telefoni och M2M-lösningar till privatpersoner och företag.
Net1 är unikt med att använda NMT 450-frekvensen och täcker över 95 procent av Sveriges landyta samt täcker upp till 120 km ut fr?n kustlinjen. Det gör Net1 till det självklara valet för gles- och landsbygdsbor samt för företag med verksamhet utanför tätort – alla ska ha möjligheten att leva och verka där de vill.
Nätet levereras av Ericsson och statliga Teracom ansvarar för driften. Bland företagskunderna finns Vattenfall, SCA, Sveaskog, Ambulans och Sjöräddning. Net1 är även samarbetspartner till bland annat LRF Samköp och Trafikverket. För mer information se www.net1.se.
Net1 har verksamhet i Sverige och Danmark, samt under namnet ice.net i Norge, och är en del av AINMT Holding AB. För mer information se www.ainmt.com.
Om Teracom Boxer Group
Teracom Boxer Group best?r av nätoperatören Teracom och betal-tv-operatören Boxer. Teracom Sverige och Teracom Danmark erbjuder tjänster inom tv och radio samt förbindelselösningar, inplaceringar och service via robusta och kostnadseffektiva nationella marknät. Boxer Sverige och Boxer Danmark erbjuder betal-tv?lösningar genom ett attraktivt utbud av olika tv-kanaler och program. Teracom Boxer Group ägs till 100 procent av svenska staten och har omkring 700 medarbetare i Sverige och Danmark. Omsättningen för 2013 uppgick till 3 875 miljoner kronor. Mer information finns p? www.teracomboxer.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy