Finans

Tor Berntsen konstitueres som CEO i Kredinor SA

Tor Berntsen, som n? er konstituert som leder i Kredinor, har jobbet i virksomheten i snart 30 ?r og har i en ?rrekke v?rt leder av juridisk avdeling. Han er ogs? advokat og president i ECA (European Collectors Association).

Tor, med sin lange fartstid i Kredinor og i bransjen, har tung kompetanse innenfor Kredinors kjernevirksomhet. Det er nettopp kjernevirksomheten, betalingsoppf?lging og inkasso som Kredinor skal ha fullt fokus p? fremover.
Tor fremholder ogs? organisasjonsformen som noe som skiller Kredinor fra de fleste av sine konkurrenter. Som en organisasjon eid av sine medlemmer, kan Kredinor f?re overskuddet tilbake i form av l?sninger og utvikling til medlemmenes beste.
Kredinor har vedtektsfestet at virksomheten “skal arbeide for sunne ?konomiske forhold i n?ringslivet” og ?nsker stor n?rhet til sine kunder.
Virksomheten har klare ambisjoner om ? v?re ledende p? utvikling av ny teknologi, nye tjenester og verkt?y innen betalingsoppf?lging og inkasso. Kredinor er ogs? det eneste selskapet i bransjen med en klar og tydelig regional og landsdekkende satsning. Med hovedkontor i Oslo, datterselskap i Kristiansand og tilstedev?relse i en rekke norske byer, oppfylles krav fra mange bedrifter om at deres leverand?r av inkassotjenester skal ha lokal tilh?righet.

Kredinor ble etablert i 1905, og er i dag et av Norges st?rste og ledende selskap innen inkasso og faktureringstjenester, og via egen juridisk enhet og en omfattende kurs og seminarvirksomhet dekkes hele spekteret av n?ringslivet behov for tjenester knyttet til innfordring og kredittadministrasjon. Selskapet er i vekst, og hadde en omsetning p? mer enn MNOK 400 i 2011, med ca. 360 ansatte. Selskapet har hovedkontor sentralt i Oslo, og avdelingskontorer i ni norske byer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy