Bank

To boligl?n i banken p? en gang

Mellomfinansieringsl?n er et kortvarig l?n til ? betale ny bolig f?r du har solgt din gamle. ? kj?pe bolig er for de fleste den st?rste

Mellomfinansieringsl?n er et kortvarig l?n til ? betale ny bolig f?r du har solgt din gamle.

? kj?pe bolig er for de fleste den st?rste investeringen i livet. Og for mange er det forbundet med blandede f?lelser ? sette seg i milliongjeld for ? realisere boligdr?mmen.
Da er det viktig ? ha boligl?n i en bank du stoler p?.
? I dagens boligmarked tar det forholdsvis lang tid ? selge boliger og prisveksten er beskjeden. Dermed er det viktigere enn noen gang at r?dgiverne i Sparebanken S?r gir personlig og kompetent r?dgivning i forhold til boligl?n, sier Bente Voie Skagestad, banksjef for personmarkedet i Sparebanken S?r, Kristiansand.
Ofte fokuseres det p? utfordringene med ? komme seg inn i boligmarkedet for f?rste gang. ? kj?pe sin andre eller tredje bolig kan imidlertid ogs? v?re forbundet med flere utfordringer og dilemmaer.
Skal man selge f?r man har kj?pt eller kj?pe f?rst og satse p? at man f?r solgt sin gamle bolig i l?pet av kort tid?
De fleste velger sistnevnte, i frykt for ? ikke ha en bolig ? flytte inn i n?r man har solgt sin gamle.
Sparebanken S?r tilbyr da et mellomfinansieringsl?n, som betyr at man i en kortere periode kan sitte med to boligl?n i banken.
P? S?rlandet tar det i dag cirka 60 dager i gjennomsnitt ? selge en bolig.
Sparebanken S?r satser tungt p? ? v?re den beste banken p? r?dgivning og ?nsker ogs? ? v?re best n?r det gjelder r?d om mellomfinansiering.
? Vi ?nsker ? v?re en samtalepartner for nye og gamle kunder. Det er viktig for Sparebanken S?r ? gi kundene trygghet for de valgene de tar. Vi gir konkrete r?d som er tilpasset den enkeltes ?konomi. Alle som vil ha boligl?n inviteres til et r?dgivningsm?te i banken. Der g?r vi gjennom ?konomien til kunden og vurderer muligheten for mellomfinansiering, og viser kunden hvordan finansieringen p?virker ?konomien, sier Helge
Skeie, r?dgiver i Sparebanken S?r.
En mellomfinansiering kan koste omkring 10.000-12.000 kroner hvis du for eksempel trenger et ekstra l?n p? 1,5 millioner kroner i to m?neder.
Utfordringen for l?nekunden er sjelden den ekstra summen som m? betales for ? ha to l?n samtidig, s? lenge gammel bolig blir solgt innenfor en akseptabel tidsperiode.
? Hvis salget skulle ta lenger tid enn forventet, er det viktig at vi sammen med kundene har tenkt gjennom hvilke konsekvenser dette f?r hvis man velger ? g? ned i pris, sier Skeie.
? Dersom boligen g?r betydelig under takst, kan dette medf?re at kunden blir sittende med et st?rre l?n enn planlagt, fortsetter han.
P? Sparebanken S?rs nettsider finnes det en boligl?nskalkulator, hvor kundene selv kan f? et inntrykk av hvor stor l?nebelastning ?konomien t?ler.
?Sparekalkulatoren gir en indikasjon p? hvor mye du kan l?ne, og hvor mye et l?n koster deg i m?neden, forteller banksjef Bente Voie Skagestad.
? F?r alle kunder mellomfinansiering?
? Det er med mellomfinansiering som med andre l?n; banken m? forsikre seg om at kunden har ?konomisk ryggrad til ? b?re det. Nye og gamle kunder i Sparebanken S?r kan f?le seg trygg p? at banken gir r?d de kan leve med. For noen kunder passer det best at vi for eksempel gir tilsagn om l?n til ny bolig, med forbehold om at gammel bolig blir solgt, sier Skagestad.
Hun oppfordrer folk som ?nsker boligl?n til ? kontakte Sparebanken S?r for en personlig r?dgivningssamtale.

Om Sparebanken S?r
Sparebanken S?r er en selvstendig sparebank som ble grunnlagt i 1984. Hovedmarkedet er konsentrert rundt Aust-Agder, Vest Agder og Telemark, og de til sammen 450 000 innbyggerne har 30 ekspedisjonskontorer ? benytte seg av. Gjennom kompetanse, beslutningskraft og n?rhet til markedet skal kundene oppleve en merverdi som gj?r Sparebanken S?r til det naturlige f?rstevalget for privatpersoner og n?ringsliv i bankens markedsomr?de.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy