SE

Ticket Privatresor gjorde sitt näst bästa resultat n?gonsin 2013

2014-05-28 09:30 Ticket Privatresor AB ? Försäljningen i Norden ökade med 8 procent Ticket Privatresors försäljning i Norden ökade med 8 procent under 2013, jämfört med föreg?ende ?r. Försäljningen uppgick därmed till 4 551 (4 209) MSEK, vilket är den högsta niv? som hittills uppn?tts.

? Försäljningen i Norden ökade med 8 procent
Ticket Privatresors försäljning i Norden ökade med 8 procent under 2013, jämfört med föreg?ende ?r. Försäljningen uppgick därmed till 4 551 (4 209) MSEK, vilket är den högsta niv? som hittills uppn?tts.
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 46,4 (38,5) MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 42,4 (33,3) MSEK. Det innebär att Ticket Privatresor Norden gjort sitt näst bästa resultat n?gonsin.
Ticket Privatresors försäljning i Sverige, som är företagets största marknad, ökade med 7 procent jämfört med 2012. Det kan jämföras med Svenska Resebyr?föreningens (SRF) statistik över privatreseförsäljningen genom resebyr?er, inklusive renodlade onlineresebyr?er, som visade en försäljningsökning med 2 procent. Det visar att Ticket Privatresor fortsätter att ta marknadsandelar i Sverige.
? Under 2013 uppn?dde vi det näst bästa resultatet i Tickets historia, vilket är mycket glädjande. Tickets medarbetare har stor del i detta, varp? jag vill rikta ett stort tack till dem. Att vi under ?ret har lyckats ta nya marknadsandelar, b?de p? Internet och i butik, ser jag som ett tecken p? att vi har satsat p? rätt saker, säger Tickets VD Katarina Sjögren Petrini.
Under verksamhets?ret 2013 fortsatte Ticket att satsa offensivt p? sin multikanalsstrategi som innebär försäljning och service via butik, telefon och Internet. Försäljningen via Internet ökade med cirka 30 procent jämfört med föreg?ende ?r. Webbplatserna har utvecklats och optimerats till att bli ännu mer användarvänliga. Samtidigt har den kunskap och kompetens som finns i Tickets butiker fortsatt att integreras p? webbplatserna.
? För att ytterligare stärka v?r position som Nordens största privatresebyr?kedja satsar Ticket p? kontinuerlig kompetensutveckling av v?ra medarbetare. Detta i kombination med ett attraktivt utbud, hög tillgänglighet, användarvänliga webbplatser och personlig service gör det ännu enklare för v?ra kunder att hitta rätt resa, oavsett om det är en charterresa, jorden-runt-resa eller en hotellövernattning, säger Katarina Sjögren Petrini.
För mer information, kontakta:
Katarina Sjögren Petrini, VD och Koncernchef, Ticket Privatresor
E-post: [email protected] Tel: 070 567 51 73 eller 08 702 66 26

Ticket Privatresor är Nordens största privatresebyr?kedja som erbjuder resor fr?n samtliga ledande charter- och researrangörer, kryssningsrederier samt flygbolag och hotell. Ticket har en andel p? den svenska marknaden p? cirka 40 procent av de resebyr?s?lda charter- och reguljärflygspaketen. Försäljningen i Sverige och Norge bedrivs fr?n 72 butiker, telefon och online via ticket.se och ticket.no. I Danmark sker försäljningen via ticket.dk och i Finland via ticket.fi. Försäljningen uppg?r till ca 4,6 miljarder kronor och bolaget har ca 330 ?rsanställda. Ticket Privatresor ägs av investmentbolaget Braganza. Ticket gör det enkelt för dig att hitta och boka rätt resa. Genom en enda kontakt med oss f?r du överblick av marknadens breda utbud. Genom v?r höga kompetens och serviceniv? ger vi dig r?d och hjälp att boka rätt semesterresa.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy