SE

Thomas Strand (S) adopterar gränshinder om flytt av forskningsmedel över gränserna

2014-07-01 10:54 Öresundskomiteen Under ett seminarium i Öresundshuset idag adopterade Thomas Strand (S), ledamot i utbildningsutskottet, Öresundshusets andra gränshinder: att svenska forskningsmedel inte f?r användas p? andra sidan Öresund.

Under ett seminarium i Öresundshuset idag adopterade Thomas Strand (S), ledamot i utbildningsutskottet, Öresundshusets andra gränshinder: att svenska forskningsmedel inte f?r användas p? andra sidan Öresund.
?rets tema för Öresundshuset är gränshinder och tillväxt, och under Almedalsveckan fokuserar vi p? sex specifika gränshinder som, om de togs bort, skulle göra livet enklare för tiotusentals gränspendlare och skapa fler jobb och mer tillväxt.
Ett av de sex gränshindren är att viktig forskning hämmas av att forskningsmedel inte f?r användas över nationsgränserna. Det innebär att svensk-danska forskningsteam vid de 14 lärosätena i Öresundsregionen inte kan använda forskningsmedel i hela forskningsprojekten. Öresundskomiteens direktör Finn Lauritzen överlämnade ett diplom till Thomas Strand som skrev under följande försäkran:
?Viktig forskning hämmas av att forskningsmedel inte f?r användas över nationsgränserna. Jag lovar att göra mitt bästa för att undanröja gränshindret ovan.?
Under veckan kommer totalt sex olika gränshinder att adopteras av beslutsfattare.
Fakta
Öresundsregionen ligger p? ?ttonde plats när FoU-utgifterna som andel av Bruttoregionprodukt (BRP) mäts i Eurostat, med sju miljarder euro (5 procent av BRP) varav tre fjärdedelar är privata pengar. I regionen finns fjorton universitet och högskolor, drygt 155 000 studenter och 12 000 forskare.
Samarbetet mellan privata och offentliga aktörer inom forskning riskerar att p?verkas negativt av en alltför snäv syn p? hur forskningsmedel f?r användas. I Danmark är fr?gan delvis löst. Det halvstatliga SeedCapital har en regel som säger att 25 procent av kapitalet f?r investeras i Sk?ne. P? den svenska sidan är det en lagstiftningsfr?ga.
Öresundshuset
Öresundshuset är en mötesplats i centrala Visby under politikerveckan. Öresundshuset drivs i syfte att informera svenska beslutsfattare om Öresundsregionen och bedriva opinionsbildning kring Öresundsregionens villkor och förutsättningar. 2014 är femte ?ret i rad som Öresundshuset organiseras i Almedalen. Bakom Öresundshuset st?r Region Sk?ne, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Malmö högskola och Öresundskomiteen som samordnare.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy