SE

The Deloitte/SEB CFO Survey: Starka finanser men försiktig syn p? affärsläget

De svenska företagens finansiella ställning är nu mycket stark. Samtidigt finns en tydlig försiktighet inför investeringar. Det innebär att förutsättningar p? marknaderna är sv?rbedömda och att företagen prioriterar stabilitet mer nu jämfört med i mars. Det framg?r av senaste CFO Survey som Deloitte och SEB publicerar tv? g?nger varje ?r.
Undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillg?ngen till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras p? svar fr?n ett urval av finanschefer i de 200 största bolagen i Sverige.
? Vi ser att företagen fokuserar p? att agera strategiskt snarare än att ta p? sig mer risk, säger Johan Lindgren, kreditstrateg p? SEB. Trots att företagen är finansiellt starka tvekar de inför investeringar, men har änd? positionerat sig väl inför framtiden.
Tidigare optimism avseende ett ökat kassaflöde minskar nu bland finanscheferna.
? Företagen st?r allts? i sig mycket starka men de har en mer avvaktande inställning till affärsläget. Det leder till en större allmän försiktighet som märks tydligt. En högre andel anser ocks? att svenska företag är n?got övervärderade, säger Tom Pernodd, partner p? Deloitte.
Sanktionerna mot Ryssland tycks inte ännu spela n?gon avgörande roll. Men tillsammans med den svenska näringspolitiska osäkerheten efter riksdagsvalet och det allmänt svaga ekonomiska läget i Europa skapar det osäkra förutsättningar.
? Den geopolitiska krisen i Ukraina p?verkar mest stämningen i marknaden, snarare än den faktiska verksamheten. Mer oroande är snarare den underliggande efterfr?gan, säger Johan Lindgren.
The Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa först?else för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i augusti och innehöll totalt 15 fr?gor inom omr?den som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utl?ning hos banker och finansinstitut.
Hela rapporten finns tillgänglig som bilaga, p? www.sebgroup.compress och www.deloitte.se.
För mer information kontakta Tom Pernodd, partner Deloitte, 075-246 30 60, [email protected] eller Johan Lindgren, Credit Strategist SEB, 08-506 231 61, [email protected]
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatter?dgivning, business consulting och finansiell r?dgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framg?ng oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att n? den gemensamma visionen ? To be the standard of excellence.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Global Topp   #Scandinavia   #SEK   #SPP