Tag Archives: Suzanne Sandler

Nordic Call for Action: Försvara den nordiska bolagsstyrningsmodellen

Nordic Call for Action: Försvara den nordiska bolagsstyrningsmodellen

Nordic Call for Action: Försvara den nordiska bolagsstyrningsmodellen

– EU:s favorisering av de stora medlemsländernas modeller för bolagsstyrning riskerar att skada v?r möjlighet att styra nordiska företag. Nu m?ste politiker och tjänstemän i EU, men ocks? de svenska, finska och …

Top