Tag Archives: Regi Regi

Svensk dagspress ? en betydande källa för VDs beslutsfattande

Svensk dagspress ? en betydande källa för VDs beslutsfattande

Regi har nyligen genomfört en undersökning hos viktiga beslutsfattare i Sverige, en av fr?gorna var ?Bortsett fr?n interna och/eller externa r?dgivare. Vilka andra informationskällor är betydande i ditt beslutsfattande kring marknadsfr?gor?
Resultatet är anmärkningsvärt, Robert Skölfman CEO p? Regi kommenterar …

Top