Tag Archives: Henrik Lindblad

625 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

625 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

Det kyrkliga kulturarvet är ett nationellt arv som bevaras, används och utvecklas tack vare församlingars egen finansiering och den kyrkoantikvariska ersättningen. Foto: Linda Mickelsson/IKON
Fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning för 2015 innebär att församlingar kan f? dela p? 625 miljoner kronor …

Top