Ta del av ostkakan ? starten av East Sweden Cluster

Ostlänken, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt, innebär knappt överblickbara tillväxtmöjligheter för näringslivet i v?r region.
East Sweden Cluster är ett kompetenskluster för företag med m?let att s? m?nga arbetstillfällen och kontrakt som möjligt ska tillfalla regionala och lokala företag.
– Det är viktigt att näringslivet i v?r region kraftsamlar i det här skedet. Vi behöver ha samma bild och vision av vad Ostlänken innebär och enskilda företag behöver f? hjälp med vad som krävs för att kunna vara med i konkurrensen om arbetstillfällen och kontrakt. Hur kommer man med i en offentlig upphandling? Kan jag sätta upp ett konsortium för att bli tillräckligt stor? Vilka kriterier ställs? säger Johanna Palmér, VD p? Östsvenska Handelskammaren.
East Sweden Cluster styrs av Handelskammaren tillsammans med kommunerna i Nyköping, Norrköping och Linköping samt Regionförbundet Sörmland och Östsam. Initiativtagare är Östsvenska Handelskammaren vars region täcker tillväxtstr?ket Nyköping-Norrköping-Linköping där Ostlänkens planeras.
– East Sweden Cluster samlar alla företag som är intresserade av att ta en del av ?ostkakan?. Utbildningar, nätverkande och erfarenhetsutbyte st?r i fokus i kombination med juridisk spetskompetens främst inriktad p? offentlig upphandling, säger Anna Lövheim, näringspolitisk chef och ordförande för East Sweden Cluster.
I och med Ostlänken samlar regionen p? sig bred kunskap och visionen är att East Sweden Cluster ska bli Europas bästa kluster för infrastruktur. – Just precis nu har vi en möjlighet att p?verka framtiden s? att den blir som vi vill och gynnar det regionala näringslivet. Vi har ?rhundradets tillväxtchans runt hörnet och hur vi utnyttjar den är upp till oss själva, avslutar Johanna Palmér .
Uppstartsträffen är den 16 september och höstens andra datum är den 28 oktober och 9 december.
För mer information kontakta
Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren,
073 ? 913 99 26, [email protected]
Anna Lövheim, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren,
0766 ? 33 69 23, [email protected]

Östsvenska Handelskammaren är en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet.
I dialog med v?ra medlemsföretag p?verkar vi beslutsfattare och erbjuder affärsnätverk, tjänster och r?dgivning inom affärsutveckling och internationell handel. www.ostsvenskahandelskammaren.se
Bifogade filer

Related posts

Top