SE

Synoptik öppnar Bolandcitys första optikbutik ? fortsätter att expandera trots h?rd konkurrens

Högsta domstolen har för första g?ngen n?gonsin gett enskilda rätt till ersättning med stöd av grundlagen. Domen öppnar en möjlighet för m?nga markägare som drabbats av inskränkning i sin markanvändning att f? ersättning. Det är juristen Jessica Wieslander, p? LRF konsult i Ume? som drivit processen för markägarnas räkning.
M?let rör enskildas rätt att kräva ersättning av staten med stöd av grundlagen. Den rätten har inte prövats av domstol tidigare och det har diskuterats i den juridiska litteraturen sedan ?tminstone mitten av 1990-talet om en s?dan talan är möjlig, eller om grundlagen bara riktar sig till lagstiftaren.
? Det känns självklart väldigt bra att f? ett positivt avslut p? den här l?nga processen och att kunna ge v?r kund rätt i viktigt principfr?ga samt en skälig ersättning. Att vi dessutom har f?tt rätt i en fr?ga som tidigare var oprövad i domstol gör mig stolt över v?ra m?nga duktiga jurister p? LRF Konsult, säger Katarina Wiklund, Chefsjurist p? LRF Konsult.
I det aktuella fallet var det sju stycken yrkes- och binäringsfiskare i Haparanda skärg?rd som blev av med huvuddelen av sina inkomster fr?n fisket när det infördes ett förbud mot fiske efter lax och öring i Torne älvs fiskeomr?de ?r 1997.
Staten vägrade att betala ersättning för detta med hänvisning till att 1997 ?rs förbudslag inte har n?gon bestämmelse om ersättning till berörda fastighetsägare. Dessutom ans?g staten att grundlagen inte kunde användas som stöd för deras krav. Därför bestämde sig fiskerättshavarna för att stämma staten och f? sin rätt prövad och e vände sig d? till LRF Konsult som specialiserat sig p? den här typen av m?l.
L?ng process har f?tt sitt slut
? Det blev en l?ng resa, eftersom det till att börja med inte fanns n?gon domstol som ans?g sig vara behörig att ta upp m?let till prövning uppger Jessica Wieslander jurist p? LRF Konsult.
Till sist blev det Stockholms tingsrätt som pekades ut som behörig och som avgjorde m?let. Tingsrätten kom fram till att staten inte var ersättningsskyldig och samma resultat blev det när domen överklagades till Svea Hovrätt. Nu, sju ?r senare, ändrar Högsta domstolen allts? underinstansernas domar och förklarar att staten ska ersätta de sju fiskerättshavarna för deras förluster.
Stöd fr?n LRF gav riktlinje för framtida ersättningsfr?gor
M?let har drivits med ekonomiskt stöd fr?n LRF och domen har stor betydelse för m?nga markägare som drabbats av n?gon form av inskränkning i sin markanvändning, eftersom det öppnats en möjlighet att ?beropa grundlagens egendomsskydd till stöd för en ersättningstalan.
För mer information kontakta gärna
Jessica Wieslander, jurist p? LRF Konsult i Ume?, 090-108092, [email protected] Katarina Wiklund, Chefsjurist LRF Konsult, 08-700 2042, [email protected]
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation LRF Konsult, 08-700 2033, [email protected]

V?r affärsidé är att aktivt hjälpa v?ra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att v?r affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Similar Posts