SE

SwedSec varnar r?dgivare

2014-09-29 10:58 SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade r?dgivaren har gjort ett otill?tet uttag fr?n en kunds konto.

Den SwedSec-licensierade r?dgivaren har gjort ett otill?tet uttag fr?n en kunds konto.

R?dgivaren hade privat kommit överens om att köpa en väska av en person som var kund i det finansiella institut där r?dgivaren var anställd. R?dgivaren satte in 2000 kr p? väsksäljarens konto. När väskan inte skickades enligt överenskommelse och r?dgivaren misstänkte att inte allt stod rätt till tog r?dgivaren ut motsvarande summa fr?n säljarens konto.
N?gra dagar senare levererades väskan och r?dgivaren satte ?ter in 2000 kr p? säljarens konto. Säljaren tillika kunden i det finansiella institutet reklamerade uttaget fr?n sitt konto.
R?dgivaren har genom det otill?tna uttaget fr?n kunds konto allvarligt överskridit sina behörigheter. Hon har vidare brutit mot arbetsgivarens regler om hur egna affärstransaktioner f?r genomföras.
Företaget upplever licenshavaren som en duktig och p?litlig medarbetare och ser agerandet som en eng?ngsföreteelse.
Disciplinnämnden ans?g att disciplinp?följden kunde stanna vid en varning.
Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>
För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katari[email protected]
SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinp?följd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinp?följderna erinran, varning eller ?terkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >>

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda p? värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat p? kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 184 företag är anslutna till SwedSec och drygt 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som st?r under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva p? värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.
Bifogade filer

A to już wiesz?  SwedSec ?terkallar licens för anställd i kundtjänst

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy