SwedSec tilldelar säljchef sanktion

En SwedSec-licensierad säljchef har brutit mot regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument.
Licenshavaren har i n?got fall köpt aktier utan att inhämta förhandsgodkännande. Vidare har han vid fyra tillfällen lämnat in avräkningsnotor för sent.
Som SwedSecs disciplinnämnd i tidigare beslut p?pekat har reglerna för anställdas egna affärer med finansiella instrument stor betydelse för förtroendet för värdepappersmarknaden. Disciplinnämnden anser i detta fall att licenshavarens regelöverträdelser inte är av allvarligare slag och att p?följden kan stanna vid en erinran.
Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa < < här >>
SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinp?följd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinp?följderna erinran, varning eller ?terkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >>

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda p? värdepappers?marknaden. Detta görs genom licensiering baserat p? kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som st?r under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva p? värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Related posts

Top