SE

Swedfund investerar i Ghanas banksektor

Swedfund investerar i den ghanesiska banken Fidelity Bank, en bank med starkt fokus p? sm? och medelstora företag, med 14 MUSD i form av ett efterställt osäkrat l?n. Genom att stödja banksektorn i Ghana kommer Swedfund att bidra till privatsektorutveckling, ökad efterfr?gan, nya arbetstillfällen och minskad fattigdom.
Ghanas ekonomi har haft en stark tillväxt under de senaste sex ?ren. Trots inbromsningen under 2013, har tillväxten haft en bred bas och en fortsatt stark BNP-tillväxt väntas framöver.
Den privata sektorn är en viktig faktor för ökad tillväxt i Ghana som leder till ökad sysselsättning och därmed självförsörjning och minskad fattigdom. Sektorn är dock beroende av att lokala banker kan erbjuda sina kunder finansiering, s? att de i sin tur kan etablera och utveckla verksamheterna. Lokala sm?företag st?r just nu inför en utmanande situation d? de p?verkas av devalveringen av den inhemska valutan och ökande inflation. Eftersom sm? och medelstora företag representerar över 90 % av alla registrerade företag i Ghana, riskerar sv?righeter inom den privata sektorn att leda till hög arbetslöshet och ytterligare avmattning av den ekonomiska tillväxten, därav behovet av att stöd.

Fidelity Bank har anskaffat totalt 60 MUSD fr?n en sammanslutning av flera europeiska utvecklingsfinansiärer (“DFI:s”) för att stödja och möjliggöra bankens fortsatta tillväxt och utveckling, där Swedfund investerar 14 MUSD.
? Som utvecklingsfinansiär har vi en viktig roll att spela i denna typ av investeringar. De ghanesiska bankerna har sv?rt att locka till sig l?ngsiktig finansiering fr?n marknaden, vilket är nödvändigt för att säkerställa sektorns fortsatta utveckling och stabilitet. Vi är glada att stödja en bank som fokuserar p? sm? och medelstora, eftersom detta segment bidrar starkt till ekonomisk utveckling och sysselsättning, säger Fredrik Törgren, ansvarig för investeringar i finansiella institutioner p? Swedfund.

Om Fidelity Bank?
Fidelity Bank Ltd är en inhemsk ghanesisk universalbank med starkt fokus p? sm? och medelstora företag. Det är den 7: e största banken i Ghana med 45 kontor över hela landet och cirka 1500 anställda. Fidelity Bank kundbas best?r främst av företag inom tjänste-, tillverknings- och detaljhandelsindustrin. www.fidelitybank.com.gh

Om Swedfund ?
Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder riskkapital, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. V?rt uppdrag är att minska fattigdomen genom h?llbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och l?ngsiktig investerare i mer än 230 företag. www.swedfund.se
Följ gärna v?r blogg: swedfundfrankly.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Cecilia Petersson   #Director Integrated Communications   #Magnus Axberg   #SAP