Swecure ing?r samarbete med Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är en patientorganisation som arbetar för att öka kunskapen om astma och allergi genom att sprida information, skapa opinion och bidra till forskning. Samarbetet med Swecure bygger p? ett gemensamt intresse, att förebygga utvecklingen av allergier hos barn.
Samarbetsavtalet innebär bland annat att Astma- och Allergiförbundet kan använda Swecure som ett exempel p? hur forskningsframsteg inom allergiomr?det kan utnyttjas för att förbättra situationen för människor med allergiska sjukdomar. Parterna kommer även att arrangera ett eller flera specifika event för att uppmärksamma den växande allergiproblematiken i samhället.

? Allergi är ett problemomr?de som växer och drabbar allt fler i v?rt samhälle. Därför välkomnar vi forskning och projekt som bidrar till att ge fler människor möjlighet till ett friskare liv. Vi tycker att Swecures teknologi är intressant och att forskarna samt teamet bakom bolaget har en bred kunskap inom omr?det. Vi kommer att tillsammans med bolaget arbeta för att upplysa b?de v?ra medlemmar och allmänheten om fram?tskridandet av Swecures projekt, säger Ulf Brändström, kanslichef p? Astma- och Allergiförbundet.

Samarbetet tjuvstartade redan i v?ras d? Swecures VD Lars Fahlén, deltog p? Astma- och Allergiförbundets ordförandekonferens för att berätta om forskningen bakom bolaget och arbetet med att utveckla världens första preventiva behandling mot allergi.

? Jag är imponerad över det arbete som Astma- och Allergiförbundet bedriver och ser m?nga gemensamma nämnare där vi arbetar mot samma m?l. Samarbetet kommer att vara en viktig stöttepelare för oss d? vi f?r ta del av den kompetens som förbundet besitter. Det känns extra motiverande att vi inleder samarbetet under Astma- och Allergiförbundets Barnallergi?r eftersom v?r preventiva behandling som är under utveckling riktar sig just mot spädbarn, säger Lars Fahlén, VD för Swecure.

Dessutom har Swecure och Astma- och Allergiförbundet skickat in en projektstödsansökan till den innovationsfrämjande organisationen VINNOVA med syfte att genomföra ett av Swecures utvecklingsprojekt.
Om Swecure AB
Swecure är ett svenskt bioteknikbolag som är först i världen med att utveckla en preventiv behandling mot allergi i människa. Bolaget har en växande projektportfölj med olika behandlingsmetoder som bygger p? m?ng?rig forskning om tarmflorans effekt p? olika sjukdomstillst?nd. Projektportföljen inbegriper läkemedels- och probiotikautveckling av b?de förebyggande och behandlande karaktär.
Om Astma- och Allergiförbundet
Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Fahlén, VD Swecure AB
Tel: +46 (0) 702-478 988
E-post: [email protected]

Ulf Brändström, Kanslichef Astma- och Allergiförbundet
Tel: +46 (0) 70-795 22 86
E-post: [email protected]

Serendipity Innovations is an investment management and technology service firm with specialist competence in innovation processes and niche technical services. Since its inception in 2004, Serendipity has founded and managed more than 15 technology companies within clean tech, life sciences, materials engineering, IT and medical technology. The goal is to strengthen the position as a leading generator of innovations and to continue to be a model organization for the conversion of technical knowledge into marketable solutions for industry leaders.

Related posts

Top